PAM (13.09.2013 - Heikki Jokinen) Saksan Lidl-kauppaketju nosti työntekijöidensä vähimmäispalkat elokuun alusta 11 euroon tunnilta. Aiemmin talon pienin tuntipalkka oli 10,50 euroa. Yhtiöllä on Saksassa noin 50 000 työntekijää.

Vähimmäispalkka on ajankohtainen aihe vaaleihin valmistautuvassa Saksassa, jossa ammattiliittojen vaatimus on 8,50 euroa tunnilta. Kaupan alalla työehtosopimusten määrittelemät vähimmäispalkat vaihtelevat osavaltioittain.

Frankfurter Rundshau -sanomalehden mukaan nykyinen vähimmäispalkkojen haarukka ulottuu Mecklenburg-Vorpommernin noin seitsemästä eurosta Baden-Württembergin 8,80 euroon tunnilta.

Lidl on vuodesta 2010 vaatinut vähittäiskaupan alalle 10 euron vähimmäispalkkaa. Yhtiö on esittänyt näkemyksensä alan työnantajaliitto Handelsverband Deutschland HDE:ssa, joka periaatteessa kannattaa alalle vähimmäispalkkaa, mutta paljon matalampana.

Tiedotteessaan Lidl ilmoittaa tukevansa jokaista aloitetta, joka luo "lakisääteisen vähimmäispalkan elintarvikekauppaan sekä kaikille muille aloille". Vain sitova palkan alaraja "estää tehokkaasti väärinkäytön palkkojen polkemisena".

Lidl on itse noudattanut vaadettaan ja nostanut alimpia palkkojaan pari kertaa viime vuosina. Yhtiö ilmoitti elokuussa, että koska kaupan alan sopimusneuvottelujen tuloksesta ei ole vielä tietoa, se nostaa vähimmäispalkan lisäksi palkkojaan 2,5 prosentilla.

Yhtiö ilmoittaa takaavansa vähimmäispalkan myös Minijob-työntekijöilleen, joille laki sallii maksettavan 450 euroa kuussa.

Ammattiliittokin on tyytyväinen

Verdi-ammattiliiton kaupan alan palkkakoordinaattori Rüdiger Wolff pitää päätöstä oikeana askeleena. "Se parantaa pienimmillä tuloilla elävien asemaa."

Kaupan alan työnantajan vaatimukset yhä uusista matalapalkkaryhmistä työehtosopimuksiin eivät perustu liiketaloudellisiin syihin, Wolff sanoo. "Työhönsä sitoutuneille ja motivoituneilla työntekijöille, jotka jo nyt hyvin joustavasti ja usein osapäivätyössä pitävät kaupat auki 70 - 100 tuntia viiikossa, on maksettava asiallisesti."

Verdin varapuheenjohtaja Margret Mönig-Raane on iloinen tuesta, jonka Lidlin päätös antaa pyrittäessä vähimmäispalkkaan. "Toivomme, että moni työntekijä seuraisi Lidlin esimerkkiä."

Lidlin päätös kertoo siitä, että Saksassa käytävä keskustelu köyhyyden lisääntymisestä on tärkeää ja tuloksekasta. Lidlin päätös ei nosta suuresti sen palkkakuluja, mutta on yhtiölle erittäin hyvää mainosta. Ammattiliitot ovat monesti kampanjoineet sen puutteellisista työolosuhteista.