Fipsu (13.09.2013 - Heikki Jokinen) Kanadan suurin ammattiliitto, julkisen alan työntekijöitä edustava Canadian Union of Public Employees CUPE kertoo saavuttaneensa merkittävän voiton Montréalissa. Kaupunki taipui 12 vuoden kamppailun jälkeen liiton ajamaan samanarvoisen työn tasaveroiseen palkkaukseen.

Quebecin Osavaltion laki edellyttää samanarvoisesta työstä maksettavan saman tason palkkaa, mutta kaupunki ei ole liiton mukaan noudattanut tätä. Kaupungin tulisi lain mukaan verrata toisiinsa nais- ja miesvaltaisten alojen palkkoja ja taata, että toisiinsa vertautuvasta työstä maksetaan samantasoista palkkaa.

Osavaltiolla on erityinen palkkauksen tasapuolisuutta seuraava elin Commission de l'équité salariale, joka edellytti Montréalin noudattavan lakia. Kaupungin johto kieltäytyi tästä viime toukokuussa, jolloin kaupungin virkamiesten ammattiliitto CUPE-FTQ aloitti voimakkaan kampanjoinnin asiansa puolesta.

CUPE:n asiasta vastaava edustaja Lise Simard sanoi, että liitto on tehnyt jo yli 300 vastavaa sopimusta Quebecissä kuntien ja julkisten yritysten kanssa, mutta yksikään ei ole käyttäynyt kuin Montréal.

"Montréal ei vain kiellä naisilta heidän oikeuksiaan, vaan näin tehdessään yrittää tavoittaa hyötyä, jota lakia noudattavat yritykset eivät pyrkineet saamaan."

Nyt kaupunki ilmoitti, että se tyytyy Commission de l'équité salarialen päätökseen. "Terve järki on viimeinkin voittanut", sanoo Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréalin (SMFF) pääsihteeri Francine Bouliane. "Samanarvoisen työn huomioimisen eteen on ponnisteltu jo vuodesta 2001. Kun asia on viivästynyt, on kaupunki säästänyt naisten kustannuksella."

SMFF:n puheenjohtaja Alain Fugère sanoo, että liitto ryhtyy nyt neuvotteluihin kaupungin kanssa päätöksen yksityiskohtien selvittämiseksi.

Quebeckin julkisia aloja edustava liitto Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ sopi samanarvoisen työn arvioinnista osavaltion kanssa jo vuonna 2009.

Neuvottelujen tuloksena monessa ammatissa maksettiin tämän vuoden alussa takautuvia korotuksia vuoden 2011 tammikuusta asti. Esimerkiksi sairaala-apulaiset saivat takautuvasti liki 2 000 euroa ja vuosittaisen 989 euron palkankorotuksen.