Tekijä (11.10.2023 - Heikki Jokinen) Ammatillisen järjestäytymisen haittaaminen on nyt rikos Bulgariassa. Parlamentti hyväksyi tätä koskevat muutokset rikoslakiin elokuussa. Rangaistus voi olla sakkoa tai jopa viisi vuotta vankeutta.

Laki kieltää teot, joilla pyritään estämään ammattiliittoon liittyminen tai sen perustaminen. Nämä teot voivat olla uhkailua, pakottamista tai muita laittomia temppuja.

Muutokset liittyvät EU:n viimevuotiseen vähimmäispalkkadirektiiviin. Direktiivi edellyttää, että työehtosopimusten kattavuuden tulee olla yli 80 prosenttia. Ellei näin ole, jäsenvaltion on ryhdyttävä toimiin. Bulgarian laki on yksi keino edistää työehtosopimustoimintaa.