Särmä (26.09.2013 - Heikki Jokinen) Ammattiliitto GS vaatii tehokkaampaa metsien raivausta Ruotsissa. Nykymeno johtaa puun huonompaan laatuun ja tuoton vähenemisen, GS arvelee. Siksi se vaatii raivauksen kaksinkertaistamista lähivuosina, raportoi Dagens Arbete -lehti.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) tilastoi Ruotsin metsänraivausta ja sen mukaan vain viidesosa metsistä raivataan kuten tulisi. Metsiään jättävät raivaamatta lähinnä pienet ja yksityiset metsänomistajat, sanoo GS:n tutkija Torbjörn Dalin.

Vuodesta 1985 vuoteen 1995 metsänraivaus laski 250 000 hehtaarista sataantuhanteen. Osasyy saattaa olla se, että raivausvelvoite poistettiin vuonna 1993.

GS kannattaa raivausvelvoitteen ottamista uudelleen käyttöön. "Metsä on Ruotsille ja sen taloudelle tärkeää. Tämä on valtakunnan etu."

Raivauksen taloudellinen tuki saa Torbjörn Dalinin epäileväksi. "Emme vastusta tukea, mutta pelkäämme, että metsäpolitiikasta tulisi kuten maatalouspolitiikka on, tukea suurimmalta osalta. Ensin on tarkasti tutkittava mitä vaikutuksia tuella saattaisi olla."