SAK (26.05.2014 - Heikki Jokinen) Huhtamäki-konsernia syytetään Yhdysvalloissa työehtojen polkemisesta ja pyrkimyksestä ammattiyhdistystoiminnan hankaloittamiseen. Tämä ilmenee ammattiliittojen keskusjärjestö AFL-CIO:n ja United Steelworkers USW -liiton tuoreesta raportista.

Huhtamäellä on Yhdysvalloissa 21 tehdasta, joista kuudessa toimii ammattiliitto. Raportti osoittaa, että yhtiö siirtää tuotantoaan järjestäytytymättömiin tehtaisiin. Tilauskanta ja voitto ovat kuitenkin korkeita järjestäytyneilläkin työpaikoilla.

Syyksi raportti arvelee järjestäytymättömien työpaikkojen heikommat työehdot. Palkat ovat niissä matalampia, lisät huonompia sekä työsuojelu ponnetonta.

Järjestäytyneissä tehtaissa toimii ammattiliiton työsuojeluvaltuutettuja. He voivat työehtosopimuksen perusteella hoitaa tehtäviään työaikana.

Toinen syy tuotannon siirtoon on raportin mukaan vuokratyön laaja käyttö järjestäytymättömillä työpaikoilla. USW arvioi, että Huhtamäen työntekijöistä Yhdysvalloissa neljännes tulee vuoratyöfirmojen kautta.

Vuokratyöläisten palkka on yleensä alle 7,3 euroa tunnilta. He eivät ole oikeutettuja vakituisen työvoiman etuihin. Heidän palkkojaan ei tarkisteta vuosittain kuten vakituisen työvoiman.

Huhtamäen kalifornialaisen Commercen tehtaan työntekijät kertoivat, että tehtaalle pääsee töihin vain vuoratyöläisenä.

Eriväriset hiusverkot

Erään järjestäytymättömän tehtaan työntekijät raportoivat, että yhtiö jakaa työntekijät eri luokkiin. Vuokratyön tekijöiden on käytettävä vihreää hiusverkkoa kun vakituinen väki käyttää sinistä. He tekevät kuitenkin rinta rinnan samaa työtä.

Työn siirto järjestäytymättömiin tehtaisiin liittyy ay-toiminnan vähentämispyrkimyksiin, raportti arvioi. Se mainitsee esimerkin, jossa Huhtamäki hylkäsi ay-toimintaa suosivan osavaltion tuen ja siirsi toiminnan osavaltioon, jossa ay-toimintaa on hankaloitettu.

Huhtamäki käyttää nykyään Yhdysvalloissa tunnetun ay-toiminnan haittaamiseen erikoistuneen lakiasiaintoimiston palveluja. Se on alkanut kouluttaa yhtiön työnjohtoa keinoista, joilla voi estää ay-toimintaa lakien puitteissa.

AFL-CIO:n ja USW:n raportti hämmästelee, että Euroopassa Huhtamäki toimii asiallisesti ammattiliittojen kanssa, mutta Yhdysvalloissa se valitsee toisen tien. Yhtiön järjestäytyneiden tehtaiden tehokkuus, työvoiman ammattitaito ja voitot osoittavat, että se ei ole välttämätön tie.

AFL-CIO:n ja USW:n raportti (pdf)