SAK (14.01.2015 - Heikki Jokinen) Ammattiliiton jäsenyys lisää erityisesti miesten mahdollisuutta solmia ensimmäinen avioliitto, selvittää tuore yhdysvaltalainen tutkimus. Syinä ovat liiton jäsenyyden tuoma parempi palkka, työpaikan varmuus sekä järjestäytymisen muut edut.

Tutkijat Daniel Schneider Berkeleyn yliopistosta ja Adam Reich Columbian yliopistosta vertasivat 10 000 vuosina 1957 - 1964 syntyneen yhdysvaltalaisen avioitumista ammattiliiton jäsenyyteen. Marrying Ain’t Hard When You Got A Union Card? Labor Union Membership and First Marriage -tutkimus julkaistiin tieteellisessä Social Problems -aikauslehdessä.

”Järjestäytyminen vaikuttaa moniin eri asioihin sekä liittyy ehdottomasti ja merkittävästi avioliittoon”, tutkijat päättelevät. He eivät kuitenkaan usko, että liiton jäsenyys itsessään nostaa avioitumislukuja.

Sen sijaan jäsenyys tuo keskimääräistä paremmat tulot, suuremman todennäköisyyden sairausvakuutuksen omaamiselle sekä pysyvämmän työn. Nämä taas lisäävät avioitumisen mahdollisuutta.

Ammattiliittojen jäsenillä on Yhdysvalloissa yleensä keskivertoa korkeampi palkka ja paremmat työolot. Schneider ja Reich toteavat järjestäytyneiden työläisten palkan olevan tutkimusten mukaan 17,8 prosenttia paremman kuin järjestäytymättömien. Heillä on samoin 28,2 prosenttia suurempi todennäköisyys saada työterveyspalveluja.

Miehillä, joiden työstä määrää työehtosopimus, on tutkijoiden mukaan ”selvä etu ensimmäiseen avioliittoon”. Tämä pätee silloinkin kun huomioidaan ikä, koulutus, asuinpaikka ja vastaavat muuttujat.

Naisillakin ay-jäsenyys näytti vaikuttavan myönteisesti aviotumiseen, mutta ei niin selvästi kuin miehillä.

Avioliitossa olevien yhdysvaltalaisten miesten osuus on laskenut viime vuosikymmeninä suunnilleen samassa tahdissa kuin järjestäytyneiden työntekijöiden osuus.