Fipsu (25.02.2013 - Heikki Jokinen) Tukholman ulkoistettu julkinen liikenne on herättänyt paljon kriittistä keskustelua palvelutason laskusta. Nyt osan Tukholman julkisesta liikenteestä hoitoonsa saanut Arriva on vankasti riidassa työntekijöidensa kanssa.

Kommunal-ammattiliitto syyttää bussiyhtiötä "management by fear" -politiikasta ja irtisanoi helmikuun lopulla yhteistyösopimuksensa Arrivan kanssa. Pelkästään Råstan varikolla on annettu työntekijöille 11 varoitusta elokuusta lähtien.

"Koemme, että Arriva toimii järjestelmällisesti ja jäsenemme pelkäävät kun keskustelemme heidän kanssaan. Yhtiön toiminnassa on selvä kaava", sanoo liiton yksikönjohtaja Johan Ingelskog Dagens Nyheterille.

Varoitukset ovat vakavia toimenpiteitä, jotka voivat johtaa irtisanomiseen, Ingelskog korostaa. "Niitä ei tule käyttää rankaisemiseen tai kurinpitoon. Voin tulkita ne vain siten, että henkilökunta halutaan pelottaa hiljaiseksi."

Arriva vaatii Råstan varikon työsuojeluvaltuutettu Reza Forghanin korvaamista toisella. "Arriva ei pidä siitä, että sain työsuojeluviranomaiset puuttumaan liian pitkiin ajoaikoihin ja työympäristöön liittyvien rutiinien puutteisiin", kaksi varoitusta työnantajaltaan jo saanut Forghani sanoo Kommunalarbetaren-lehdelle.

Arbetet-lehden haastattelussa Forghani muistuttaa toimineensa lakien ja valtuuksiensa mukaan. "Jos se maksaa minulle painostusta ja epämukavuuksia, olkoon sitten niin. Porukan paras painaa enemmän. Olen ylpeä ollessani suuren varikon luottamushenkilö."

Viranomaiset tekivät yhtiöön tarkastuksen Forghanin pyynnöstä ja määräsivät Arrivan muuttamaan työaikoja tammikuun loppuun mennessä. Näin ei tapahtunut ja yhtiö joutui maksamaan 30 000 euron sakon.

Råstan työntekijät arvostelivat liiton liian vähäisiä toimia asiassa, ja nyt se onkin siirtänyt asian omaan hoitoonsa. Liitto pitää erittäin vakavana sitä, että työnantaja pyrkii puuttumaan liiton ammatillisten luottamushenkilöiden lakien mukaisen toimintaan.

Kaikkiaan 12 maassa toimivalla, Deutsche Bahnin omistamalla Arrivalla on Ruotsissa 3 400 työntekijää. Se otti hoitoonsa viime elokuussa suur-Tukholmassa 52 linja-autolinjaa sekä juna- ja raitiotieliikenteen. Yhtiön edustaja on hämmästynyt liiton kritiikistä ja sanoo kyseessä olevan vain "hiukan soraa koneessa".