PAM (23.11.2015 - Heikki Jokinen) Ikean työntekijät Stoughtonissa Yhdysvalloissa lakkkoilivat, jotta Ikea tunnustaisi heidän oikeutensa järjestäytyä ammattiliittoon ja sopia työehdoista.

Kolme neljäsosaa varastotyöntekijöistä Bostonin lähellä sijaitsevassa Stoughtonissa liittyi kaupan alan UFCW-ammattiliittoon ja toivoi pääsevänsä neuvottelemaan Ikean kanssa työehtosopimuksesta.

Yrityksen johto ei ole siihen suostunut, kertoo liiton edustaja Moira Bulloch Boston Globe -lehdelle.

Liitto teki jo viime vuonna valituksen maan työviranomaisille Ikean toiminnasta. Maan laki sallii työnantajan tunnustaa ammattiliiton työntekijöiden edustajaksi, mikäli työntekijöiden enemmistö on liitossa mukana.

Ikea ei tätä tunnustusta antanut. Jutun käsittely työtuomioistuimessa päätyi sovitteluratkaisuun. Siinä Ikea suostui kertomaan työntekijöilleen, että heillä on oikeus järjestäytyä.

Ikea kuitenkin vaatii lisäksi, että työntekijöille järjestetään vielä erillinen äänestys siitä, suostuvatko he antamaan ammattiosastolle valtuuden edustaa heitä - vaikka he jo ovat sen muutoin antaneet. Tällainen äänestys on lain mukaan sitova.

UFCW, kuten ammattiliitot yleensäkään, ei pidä tällaisia äänestyksiä tarpeellisina milloin työntekijät ovat selkeästi järjestäytyneet.

On erittäin yleistä, että tällaisissa äänestystilanteissa yritykset alkavat painostaa työntekijöitään eri tavoin. Uhataan työn menettämisellä tai paikalliset oikeistopoliitikot alkavat kampanjoida järjestäytymistä vastaan, kuten kävi Volkswagenin tehtaalla Chattanoogassa Tennesseessä.

Monet yritykset ostavat lisäksi palveluita ay-toiminnan murskaamiseen erikoistuneita konsulttiyrityksiltä. Esimerkiksi Huhtamäki käytti viime vuonna lähes 400 000 euroa tällaisen yhtiön palveluihin Commercen tehtaallaan Kaliforniassa.

Ammattiliittoon ovat liittymässä vain varastotyöntekijät. Myyjät eivät ole järjestäytyneet.

Stoughton on ensimmäinen Ikean tavaratalo Yhdysvalloissa, jossa työntekijät ovat järjestäytyneet. Yhtiö pelkää ja liitto toivoo esimerkin vaikuttavan.