SAK (03.02.2016 - Heikki Jokinen) Maailman 50 suurinta yhtiötä työllistävät suoraan vain kuusi prosenttia toimitusketjuissaan työtä tekevistä. Loput 94 prosenttia eli 116 miljoonaa työntekijää jäävät piiloon eri alihankkijoiden leipiin.

Luvut ovat Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC:n tammikuussa julkistamasta raportista Scandal: Inside the global supply chains. Se paneutuu näiden 116 miljoonan työntekijän oloihin.

Ne eivät ole ruusuiset. Raportti selvittää yksityiskohtaisesti maailman 25 suurimman yrityksen toimintatapaa sekä niiden alihankkijayritysten työntekijöiden tilannetta.

Palkat ovat usein hyvin pieniä, ammattiyhdistysten toimintaa ei sallita tai vaikeutetaan, kohtuttomia ylitöitä vaaditaan, työsuhteet ovat väliaikaisia ja suojaa irtisanomisille ei aina ole. Työsuojelun taso voi olla hyvin heikko.

Jättiyritysten alihankintaketjut ulottuvat koko maapallolle. Halutessaan ne pystyisivät vaikuttamaan huomattavasti työntekijöiden oloihin, raportti korostaa.

- Suuryritykset vastaavat nyt 60 prosentista maailmankaupasta. Ne käyttävät pahoittelematta liiketoimintamallia, joka perustuu riistoon sekä ihmisoikeuksien väärinkäyttöön hankintaketjuissa.

Työntekijöiden oikeudet kotona tai ulkomailla merkitsevät vähän tai ei mitään suurimpien yritysten johtajille, raportti sanoo.

Raportti selvittää lisäksi suuryritysten käteisvaroja, joita ne siirtävät rahamarkkinoille voittojen kasaantuessa.

Esimerkiksi puolet Applen käteisvaroista nostaisi yhtiön toimitusketjun 2,3 miljoonan työntekijän vuosituloja 31 300 euroa. Samsungin toimitusketjun 1,5 miljoonalle työntekijälle puolet yhtiön käteisvaroista toisi 18 000 euroa lisää vuodeksi.

- Kun maailmanlaajuinen yritystoiminta ei halua maksaa työntekijöiden maltillisia vähimmäispalkkoja, joilla elää asiallisesti - 163 euroa kuussa Phnom Penhissä, 230 euroa Jakartassa ja 318 euroa Manilassa - on kyse työntekijöiden ja heidän perheidensä tuomitsemisesta tietoisesti köyhyyteen, raportti kirjaa.

Raporttiin liittyviä tapauskohtaisia videoita