Metalliliitto (03.10.2016 - Heikki Jokinen) Scanian ja MAN-autotehtaan 26 000 työntekijää saavat kymmenen vuoden työpaikkatakuun. Tehtaiden toiminnan nivominen yhteen ei vaaranna kenenkään työpaikkaa.

Asian taustalla on IF Metallin kevällä 2014 Scanian omistajaksi siirtyneen Volkswagen-yhtymän kanssa neuvottelema sopimus. Se määräsi, että tuotannon tai tutkimuksen siirtämiselle muualle vaaditaan ammattiliiton suostumus.

Syyskuussa allekirjoitettu uusi sopimus takaa, että ketään ei irtisanota ennen vuotta 2026. Vastapainoksi IF Metall suostuu siihen, että Scanian aiemman kilpakumppani, saksalaisen kuorma-autovalmistaja MAN:n toimintaa voidaan nivoa Scanian tuotantoon. Volkswagen omistaa nykyään molemmat tehtaat.

Vuosi sitten sovittiin, että MAN kehittää ja valmistaa molempien automerkkien etuakseleita ja Scania valmistaa niiden uudet 13 litran moottorit. Molemmat automerkit jatkavat kuitenkin toimintaansa itsenäisinä.

Nyt tehdyn työpaikat takaavan sopimuksen osapuolet ovat Volkswagen Truck and Bus holding sekä ammattiliitot VW-, MAN- ja Scania-yhtiöissä.

Sopimus kattaa vain toiminnan yhteensovittamisesta johtuvat irtisanomiset, ei esimerkiksi suhdannevaihteluita. Sopimus sisältää kuitenkin sen, että kaikki muut keinot on käytettävä ennen mahdollisia lomautuksia. Näitä keinoja on muun muassa työaikapankki.

Vuokratyövoiman käyttö on rajattu viime vuonna Södertäljen tehtailla erillisellä sopimuksella korkeintaan kymmeneen prosenttiin työvoimasta.

IF Metallin Scanian osaston puheenjohtaja Johan Järvklo pitää luonnollisena, että yhtiö hakee synergiaetuja toiminnassaan. Kun ollaan samassa yhtiössä, ei voi olla ja tehdä samaa asiaa kahdessa paikassa, hän sanoo Dagens Arbete -lehdelle.

- Tapaan sanoa hiukan kärjistäen, että jäsenistämme on samantekevää, valmistavatko he etuakseleita vai vaihdelaatikoita, he haluavat työpaikan, Järvklo sanoo.

Järvklo uskoo, että sopimuksen tulkinnassa ei tule pulmia. Toiminnan yhdistämishyödyt ja suhdannevaihtelut voidaan erottaa toisistaan.

- Meillä on hyvä näkymä koko päätöksentekoprosessiin, hän sanoo.

Tämä näköala yltää huipulle asti. Volkswagen-konsernin 20 jäsenen hallituksessa puolet jäsenistä edustaa ammattiliittoa ja työntekijöitä. Johan Järvklokin kuuluu konsernin hallitukseen.

Tärkeää on, että työpaikkatakuu koskee koko konsernia, Järvklo korostaa. Näin eri maiden tuotantolaitoksia ei voida peluuttaa toisiaan vastaan ja kaataa seurauksia niiden niskaan, joilta takuu puuttuu.

Kun sopimusta esiteltiin syyskuussa Scanian Södertäljen työntekijöille, tehdas pysäytettiin tunniksi ja 10 000 työntekijää kutsuttiin paikalle. Ammattiosastolla on oikeus kutsua kaikki työntekijät kokoukseen neljä kertaa vuodessa. Tätä oikeutta käytettiin nyt ensimmäisen kerran.