Tekijä (16.11.2022 - Heikki Jokinen) Euroopan unionin komissio sallii ammattiliitojen neuvottelevan yksinyrittäjien työehdoista. Syyskuinen päätös on merkittävä ja historiallinen. Neuvotteluoikeus on tähän asti torjuttu kilpailusääntöjen perusteella eli yksinyrittäjien yhteistoiminta tulkittiin yritysten toimintaa uhkaavaksi kartelliksi.

Päätös koskee niitä, jotka tarjoavat palveluja pääasiassa yhdelle yritykselle, työskentelevät rinnakkain sen työntekijöiden kanssa tai tarjoavat palveluja työtä välittävälle digialustalle tai sen kautta.

Neuvotteluoikeus syntyy silloinkin, kun yksinyrittäjän asema suhteessa työn tarjoajaan on heikko. Rajaksi määriteltiin yritys, jonka liikevaihto tai tase on vähintään kaksi miljoonaa euroa tai jolla on vähintään kymmenen työntekijää.

Neuvotteluoikeus syntyy, jos yksikin ehdoista täyttyy.

Ammattiliitot EU-maissa iloitsevat päätöksestä, joka on pitkän vaikuttamistyön tulos. Se tuo merkittävän määrän uusia ihmisiä työehtosopimusten piiriin.