Tekijä (15.05.2024 - Heikki Jokinen) Kesäkuussa 2019 Vietnam ratifioi Kansainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimuksen 98. Se takaa perustason ammatillisen järjestäytymis- ja sopimusvapauden. Lokakuussa maa aikoo ratifioida myös yleissopimuksen 87, joka takaa laajan järjestäytymisoikeuden.

Päätösten taustalla on maan vahva riippuvuus viennistä. Kauppakumppanit, kuten Euroopan unioni, vaativat Vietnamia sallimaan järjestäytymisen vapaakaupan ehtona.

Kommunistinen yksipuoluemaa loikin pakon edessä mallin, joka kelpaisi Suomen paperiteollisuudellekin. Nyt Vietnamissa on mahdollista perustaa yritystasolla työntekijöitä edustavia elimiä. Ne eivät kuitenkaan saa liittyä yhteen tai tehdä yhteisiä työehtosopimuksia.

Mutta maassa on yhä vain yksi ammatillinen keskusjärjestö, maan hallintoa varauksetta tukeva VGCL. Sen yhteys yritysten johtoon on läheinen.

Yleissopimus 87 toisi ison muutoksen, mikäli se käytännössäkin takaisi hallituksesta riippumattomien ammattiliittojen syntymisen. Sopimuksen on ratifioinut 158 maata, Suomi vuonna 1950. Yhdysvallat ei ole sitä tänäkään päivänä hyväksynyt.

Virallisesti EU-taholla ollaan optimisteja sopimuksen toteutumisesta. Mutta moni odottaa sopimuksen 98 kanssa nähdyn kaltaista viivyttelyä ja erikoisten järjestäytymismallien luomista.

Julkisuuteen vuotanut, puolueen politbyroon hyväksymä direktiivi 24 ei lupaa hyvää. Bangkokissa toimiva, Vietnamin ihmisoikeustilannetta seuraava Project 88 julkisti sen helmikuussa.

Direktiivi pyrkii tiukentamaan kansalaisten valvontaa monin tavoin sekä ehkäisemään puolueesta riippumattoman kansalaistoiminnan. Se edellyttää yleissopimuksen toteutettavaksi siten, että puolueen, sen solujen sekä maan hallituksen johtoasema säilyy kaikilla tasoilla.

Valtiollisesta VGCL-keskusjärjestöstä on rakennettava vahva ja kattava työläisten sallittujen ja hyväksyttävien etujen edustaja, direktiivi määrää. Uusia järjestöjä on valvottava ajoissa ja ankarasti lakien rikkomisesta.

Vielä ei ole varmaa, onko yleissopimusten ratifiointi askel eteen- vai taaksepäin.