Teollisuusliitto (19.06-2017 - Heikki Jokinen) IG Metallin uusi vuokratyön työehtosopimus tuo vuokratyötä tekeville saman ansiotason kuin vakituisessa työsuhteessa oleville ja pysyvän työpaikan saamisen mahdollisuuden.

Saksassa on säädetty Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lailla vuokratyöstä vuodesta 1972. Lain viimeisin muutos on tältä vuodelta.

Nykyisen lain mukaan vuokratyöläinen saa työskennellä samassa työn tilaajayrityksessä korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli aika ylittyy, työntekijän katsotaan siirtyneen tilaajayrityksen palkkalistoille. Poikkeuksia sääntöön voidaan tehdä työehtosopimuksella.

SAK (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden kohtaama väkivalta ja uhkailu ovat lisääntyneet, raportoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC. Kaikkiaan 59 maassa kirjattiin vuoden aikana hyökkäyksiä ay-aktiiveja kohtaan. Vuosi sitten luku oli 52.

ITUC julkaisee vuosittaista raporttia ay-oikeuksien toteutumisesta maailmassa. Tuore ITUC Global Rights Index 2017 -raportti kattaa 139 maata. Ay-oikeuksien toteutumista niissä mitataan 97 eri kriteerillä.

Raportista selviää, että 84 maata asettaa joitakin työntekijäryhmiä työlainsäädännön ulkopuolelle.

Yli kolme neljäsosaa maista kieltää lakko-oikeuden sekä oikeuden solmia työehtosopimuksia kaikilta tai joiltakin työntekijäryhmiltä. Tutkituista 139 maasta 50 rajoittaa sananvapautta tai kokoontumisoikeutta.

Teollisuusliitto (15.06.2017- Heikki Jokinen) Brasilian jokin vuosi sitten mahtava laivanrakennusteollisuus on vaikeuksissa. Kaikkiaan 50 000 telakoiden työntekijää on menettänyt työnsä lyhyessä ajassa.

Romahduksen takana on suurelta osin valtiollinen öljy-yhtiö Petrobas. Se tilasi maan poliittisen johdon linjan mukaisesti vuosikymmenen alussa suuren määrän porauslauttoja ja laivoja oman maan teollisuudelta.

Valtion takaamien lainojen turvin avattiin kymmenkunta uutta telakkaa Petrobasin tilauksia varten. Tämä nosti maan telakoiden työntekijämäärän 82 000 ihmiseen vuonna 2013.

Vuonna 2014 tilanne muuttui. Petrobas juuttui ison lahjuskriisin keskiöön. Raakaöljyn hinta laski ja yhtiö leikkasi investointinsa puoleen entisestä. Osa tilauksista siirtyi muihin maihin kuten Kiinaan.

PAM (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Viiden Ruotsissa toimivan Esprit-vaatekaupan emoyhtiö hakeutui konkurssiin kesäkuussa. Se oli ollut pitkään vaikeuksissa ja maksanut liian pientä palkkaa joillekin työntekijöilleen.

Handels-ammattiliitto sanoo, että se on syksystä 2016 lähtien vaatinut takautuvasti Espirit-liikkeiden eräiden myyjien palkkasaatavia. Liitolle palastui, että alipalkkaus oli jatkunut jo vuosia.

Gävlen lähellä Valbossa sijaitsevan myymälän asiaa ajanut Handelsin asiamies Annica Norling kertoo Handelsnytt-lehdelle, että tässä tapauksessa työntekijän saamatta jäänyt palkka oli 1 750 euroa.