Paperiliitto (24.05.2013 - Heikki Jokinen) Norjalaisen Toftan selluloosatehtaan kohtalo on ollut pitkään auki. Sen omistaja, ruotsalainen Södra Cell on lakkauttamassa tehdasta. Norjan valtio teki jokin aika sitten päätöksen tukea paperi- ja metsäteollisuutta 98 miljoonan euron summalla, josta pääosa menee investointeihin.

Fipsu (15.05.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsin kuntien ja maakäräjien työntekijöitä edustavan Kommunal-liiton puheenjohtaja Annelie Nordström on tyytyväinen uuteen kolmivuotiseen työehtosopimukseen. "Näemme sopimuksen suurena askeleena eteenpäin. Vaadimme kruunumääräisiä korotuksia, jotta nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaero ei kasvaisi. Saimme 1 700 kruunua (197 euroa), joka on enemmän kuin työnantajan alkuperäinen tarjous 1 500 kruunua (174 euroa)." Liiton oma vaatimus oli vain 40 kruunua (viisi euroa) korkeampi.

Fipsu (25.04.2013 - Heikki Jokinen) Paikallishallinnon työntekijöiden määrä väheni Britanniassa vuoden 2010 alusta 2012 kolmannelle vuosineljännekselle peräti 380 500 henkeä eli 14,7 prosenttia. Tuolloin paikallishallinnolla oli yhä 2,2 miljoonaa työntekijää. Luvut ovat Britannian tilastokeskuksen keräämiä.

Pienimmät suhteelliset vähennykset tehtiin Skotlannissa, suurimmat maan lounaisosissa. Leikkaukset tehtiin jättämällä vapautuneet työpaikat täyttämättä, irtisanomisina ja siirtämällä töitä julkiselta puolelta yksityisille.

Paperiliitto (23.04.2013 - Heikki Jokinen) Paperiteollisuuden tulevaisuutta kartoitetaan monella taholla. Tutkimuslaitos RISI:n Rod Young laskee PPI-lehdessä paperi- ja kartonkiteollisuudelle kolmen prosentin kasvun tänä vuonna. Kaksi edellistä vuotta tuotanto nousi vain prosentin vuodessa.

Sanomalehtipaperin käytön Young arvelee vähenevän tänäkin vuonna, mutta ei yhtä jyrkkänä kuin kahtena edellisvuonna. Muun painopaperin ja kirjoituspaperin kulutuksen hän olettaa kasvavan kaksi prosenttia.