Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Vähimmäispalkka nousee Saksassa vuoden alussa 8,84 euroon tunnilta nykyisestö 8,50 eurosta. Korotus tuo neljälle miljoonalle palkansaajalle noin 55 euroa lisää tuloja kuussa.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Kolme neljästä Britannian työnantajasta sanoo, että ammattiliiton tarjoamalla koulutuksella on myönteinen vaikutus työpaikoilla. Työntekijöistä taas neljä viidestä kertoi oppineensa työssään hyödyllisiä asioita.

Lähes puolet työnjohtajista kertoi ammattiliiton koulutuksen parantaneen ihmisten työmotivaatiota. Saman verran työnantajista sanoi ay-koulutuksen parantaneen yrityksen johdon ja työntekijöiden edustajien suhteita.

PAM (18.11.206 - Heikki Jokinen) Joka viides hotelli- ja ravintolatyöntekijä on joutunut seksuaalisen ahdistelun kohteeksi työssään kolmen viime vuoden aikana, kertoo norjalaisen ay-liikkeen selvitys.

Moni ahdistelluista sanoo sen toistuneen useita kertoja viime vuosina. Yksi viidestä ahdistelusta raportoineesta sanoo sen toistuneen yli kymmenen kertaa.

Selvityksen takana ovat keskusjärjestö LO sekä ammattiliitot Fellesforbundet ja Fagforbundet. Työn ne tilasivat tutkimuslaitos Fafolta, jolla on nyt tutkimushanke aiheesta.

SAK (15.11.2016 - Heikki Jokinen) Työnantaja hankaloitti joka kuudennen yritysneuvoston perustamista Saksassa, selvitti Hans Böckler -säätiö. Neuvostojen ehdokkaita on peloteltu irtisanomisella ja vaalilautakuntien toimintaa on häiritty.

Saksan laki määrää, että yli viiden työntekijän yritykseen voidaan valita työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Se voi vaikuttaa töiden järjestelyyn ja lisäpalkkioiden maksuun.

Neuvostolla on oikeus saada tietoa yrityksen taloudesta, tilauskannasta ja vastaavista seikoista. Erityisesti sillä on oikeus saada tietoja henkilöstöön vaikuttavista suunnitelmista.

Työnantajan on toimittava yhteistyössä neuvoston kanssa. Monessa yrityksessä neuvostot ovatkin löytäneet vaihtoehtoja irtisanomisille.

SAK (07.11.2016 - Heikki Jokinen) Ammattiliitot tukevat Yhdysvaltain presidentinvaalissa käytännössä poikkeuksetta Hillary Clintonia. Donald Trumpille on tukensa ilmaissut kaksi ammattiliittoa.

Useimmat liitot ovat päättäneet, ketä ne tukevat presidentinvaalissa. Samaan aikaa on monia muitakin vaaleja senaatista paikallisiin tehtäviin ja liitot antavat usein myös niihin äänestyssuosituksia. Sama koskee paikallisia kansanäänestyksiä.

Perinteisesti demokraattinen puolue on kerännyt lähes kaiken liittojen tuen. Paikallisissa vaaleissa tilanne voi hiukan vaihdella, mutta ei sielläkään merkittävästi.

Ahjo (03.11.2016 - Heikki Jokinen) Sinnikäs kamppailu järjestäytymis- ja sopimusvapaudesta ei laannu Etelä-Koreassa.

Kesällä maan ammattiliitojen keskusjärjestö KCTU:n puheenjohtaja Han Sang-gyun tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen.

Häntä syytettiin liikenteen häiritsemisestä ay-liikkeen viime marraskuun uusia työlakeja vastustavalla mielenosoituksella. Yli 20 000 poliisia hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun vesitykein ja kyynelkaasulla. Yksi mielenosoittaja kuoli.

Pian Hanin tuomion jälkeen julkisen alan ja kuljetustyöläisten liitto KPTU:n varapuheenjohtaja Cho Sung-deok tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen vastaavilla syytteillä. Yli 20 ay-johtajaa istuu nyt vankilassa.

Ahjo (03.11.2016 - Heikki Jokinen) Liittovaltion vetoomustuomioistuin katsoo Mercedes-Benzin rikkoneen lakia Alabaman tehtaallaan kieltäessään ammattiliiton aineiston. Äänin 2-1 oikeus päätti, että liiton jäsenet saavat levittää liiton esitteitä tehtaalla.

Niitä voi päätöksen mukaan jättää vain työajan ulkopuolella ja ainoastaan yhteiskäytössä oleviin tiloihin, kuten pysäköintipaikoille, ruokasaliin ja odotustiloihin.

Ahjo (03.11.2016 - Heikki Jokinen) Etelä-Afrikka Metalliliitto NUMSA onnistui solmimaan autotehtaiden työehtosopimuksen ilman lakkoa. Vuoden 2013 neljä viikkoa kestänyt autoalan lakko on ilmeisesti vielä muistissa.

Ahjo (03.11.2016 - Heikki Jokinen) Maan hallitus määräsi kiinalaisomisteisen Shougan Hierro Peru -kaivoksen työläiset lopettamaan lakkonsa. Se vetosi lakiin, jonka mukaan hallitus voi toimia, mikäli työriidalle ei löydy ratkaisua.

PAM (02.11.2016 - Heikki Jokinen) Irlannin myyjiä edustava ammattiliitto Mandate selvitti keväällä vähittäiskaupan myyjien palkkoja. Tulos oli selkeä: liittoon kuuluvat ansaitsivat keskimäärin 30 prosenttia enemmän kuin järjestäytymättömät.

Selvitys osoitti samalla, että järjestäytyneillä myyjillä oli turvatummat työtunnit ja paremmat työsopimukset kuin järjestäytymättömillä.
Yli tuhannen myyjän vastauksiin perustava kysely kertoo, että järjestäytyneiden myyjien palkka oli keskimäärin 13,03 euroa tunnilta ja järjestäytymättömien 10,04 euroa tunnilta.

Kaikilla järjestäytyneillä myyjillä oli palkkausjärjestelmä, joka sisälsi mahdollisuuden henkilökohtaisiin lisiin. Järjestäytymättömistä sellainen oli vain 14:llä prosentilla.