Ahjo (13.10.2016 - Heikki Jokinen) Työaika nousee yhä tärkeämmäksi asiaksi Saksan metallityöläisille. IG Metall -liitto kampanjoi ylityökorvausten, lyhyemmän työajan ja joustavampien käytäntöjen puolesta.

IG Metallin jäsenkyselyssä valtaosa kertoi työtahdin kiristymisestä ja paineista jatkaa siksi työpäivää. Yhteensä 93 prosenttia piti tärkeänä voida saada tarvittaessa lyhyt vapaa-aika omien asioiden hoitoa varten.

Lähes yhtä tärkeänä pidettiin työajan ennustettavuutta, jotta arki ei häiriinny liikaa. Valtaenemmistö toivoi myös mahdollisuutta vähentää työtuntien määrää ikääntymisen myötä.

IG Metall nostaa tänä syksynä työajan keskeisesti esille toiminnassaan. Mein Leben - meine Zeit (Minun elämäni - minun aikani) -kampanjalla liitto kehottaa ajattelemaan työajan uudelleen.

Ahjo (13.10.2016 - Heikki Jokinen) Lasten kuolemat intialaisissa kiillekaivoksissa saivat suuret autotehtaat lupaamaan tuotantoketjujensa tarkistamisen. Kiillettä käytetään autojen maaleissa.

Thompson Reuters -säätiö selvitti, että ainakin seitsemän lasta kuoli Intian kiillekaivoksissa kahdessa kuukaudessa. Tapaukset yleensä vaiettiin. Kesäkuussa kuolemantapauksia oli kaikkiaan 20, raportoi intialainen kansalaisjärjestö BBA.

Ahjo (13.10.2016 - Heikki Jokinen) Ilman lakko-oikeutta neuvottelu työehdoista muuttuu kerjäämiseksi, sanoo Britannian Unite-liiton apulaispääsihteeri Tony Burke.

Konservatiivihallituksen ajama ammattiliittolaki asettaa useita rajoituksia työtaisteluille sekä liittojen jäsenäänestyksille. Kuitenkin viime vuonna lakkoihin osallistuneiden määrä Britanniassa oli matalin sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 1893.

Ahjo (13.10.2016 - Heikki Jokinen) Ammattiliiton toimintaan osallistuminen ei jatkossa vähennä mahdollista työttömyyskorvausta Ruotsissa. Maan hallitus valmistelee lakimuutosta, joka sisällyttäisi ay-luottamustehtävistä saadun korvauksen työttömyyskorvauksen laskentaperusteisiin.

Nykyisen lain mukaan korvaus maksetaan vain muun työajan perusteella maksetusta palkasta. IF Metallin puheenjohtaja Anders Ferbe pitää muutosta tervetulleena.

SAK (11.10.2016 - Heikki Jokinen) Jyrki Raina jätti teollisuuden ammattiliittojen maailmanjärjestö IndustriAllin pääsihteerin tehtävän järjestön kongressissa Rio de Janeirossa lokakuussa. Hän työskenteli IndustriAllin pääsihteerinä sen perustamisesta vuonna 2012 lähtien.

IndustriAll kokoaa yhteen 50 miljoonaa teollisuuden työntekijää 140 maasta. Se syntyi kun kolme aiempaa maailmanliittoa yhdistyi: kemian- ja kaivostyöläisten ICEM, metallityöläisten IMF ja tekstiilityöläisten ITGLWF.

Uudeksi IndustriAllin pääsihteeriksi valittiin lokakuun alussa pidetyssä kongressissa brasilialainen Valter Sanches. Hän aloitti metallityöläisenä 17-vuotiaana ja työskenteli Rolls-Roycen sekä Mercedes-Bentzin tehtailla Sao Paolossa. Sanches on Brasilian CNM/CUT-metalliliiton kansainvälisten asioiden sihteeri.

SAK (06.10.2016 - Heikki Jokinen) Egyptin johto ahdistelee yhä rajummin hallituksesta riippumattomia ammattiliittoja. Järjestöjen aktiiveja on vangittu ja erotettu työstään.

Uudet, hallituksesta riippumattomat ammattiliitot sekä työläisten lakot vaikuttivat merkittävästi Egyptin presidentin Hosni Mubarakin totalitaarisen hallituksen kaatumisessa vuonna 2011. Mubarak itse suosi hallitusta lähellä olevia vanhoja ammattiliittoja.

Mubarakin syrjäyttäneet sotilaat suosivat alusta asti samoja liittoja, jotka olivat olleet edelliselle hallitukselle kuuliaisia. Nykyinen al-Sisin hallitus nojaa myös vanhoihin liittoihin ja ahdistelee samalla muuta vapaata ay-liikettä.

Riippumattomien liittojen jäsenmäärien kasvaessa hallitus aloitti hyökkäyksensä niitä vastaan.

Tämän vuoden maaliskuussa hallitus määritteli riippumattomat ammattiliitot laittomiksi. Perusteena oli vuodelta 1976 periytyvä laki, joka sallii vain yhden liiton kullekin alalle.

AYUM (05.10.2016 - Heikki Jokinen) Valmistautuminen kevään 2017 työehtosopimuskierrokseen Ruotsissa alkaa. Nyt pohditaan palataanko viime kierroksella murtuneeseen Ruotsin malliin.

Ruotsissa teollisuusliitot ovat useimpina vuosina sopineet vientiteollisuuden mukaan sopeutuvan palkankorotustason, jota muutkaan liitot eivät ylitä. Keskusjärjestö LO on päättänyt yhteiset tavoitteet kaikille 14 jäsenliitolleen.

Viime tes-kierroksella tämä Ruotsin malli murtui. Kun yleinen palkankorotusten taso oli 56 euroa kuukaudessa, apuhoitajat saivat 110 euron korotuksen kuukaudessa. He saavat yleistä tasoa paremmat korotukset vielä kahtena seuraavanakin vuonna.

LO:n tavoite on puolittaa naisten ja miesten nyt 12 prosentin palkkaero toisiaan vastaavissa töissä vuoteen 2028 mennessä. Tavoite on kuitenkin lähestynyt hitaasti.

Metalliliitto (03.10.2016 - Heikki Jokinen) Scanian ja MAN-autotehtaan 26 000 työntekijää saavat kymmenen vuoden työpaikkatakuun. Tehtaiden toiminnan nivominen yhteen ei vaaranna kenenkään työpaikkaa.

Asian taustalla on IF Metallin kevällä 2014 Scanian omistajaksi siirtyneen Volkswagen-yhtymän kanssa neuvottelema sopimus. Se määräsi, että tuotannon tai tutkimuksen siirtämiselle muualle vaaditaan ammattiliiton suostumus.

Syyskuussa allekirjoitettu uusi sopimus takaa, että ketään ei irtisanota ennen vuotta 2026. Vastapainoksi IF Metall suostuu siihen, että Scanian aiemman kilpakumppani, saksalaisen kuorma-autovalmistaja MAN:n toimintaa voidaan nivoa Scanian tuotantoon. Volkswagen omistaa nykyään molemmat tehtaat.

PAM (03.10.2016 - Heikki Jokinen) Siivouksen laaja ulkoistaminen ja yksityistäminen on johtanut jatkuviin väärinkäytöksiin ja työehtojen polkemiseen Tanskassa. 3F-ammattiliitto avasi verkkosivuston, jossa kerrotaan reiluin ehdoin toimivat siivousyritykset.

Viime vuosina Tanskasta on kuulunut toistuvasti uutisia ulkoistettujen siivoojien työehtojen polkemisesta. Tilanne Tanskassa ei ehkä ole poikkeuksellisen huono, mutta 3F-ammattiliiton tarkka ja tiivis alan seuranta nostaa väärinkäytökset näkyviin.

Liitto on joutunut usein vastatusten maan toiseksi suurimman siivousyrityksen, 3 350 ihmistä työllistävän Forenede Service -yrityksen kanssa. Sen asiakkaat ovat pääosin julkiselta sektorilta.

Ammattiliitto on paljastanut muun muassa yhtiön käyttäneen alipalkattuja itäeurooppalaisia työntekijöitä ja sen alihankkijoiden veropetoksia sekä laittomien työntekijöiden käyttöä. Yhtiö on joutunut maksamaan korvauksia työntekijöilleen liiton käynnistämissä oikeusjutuissa ainakin 1,3 miljoonaa euroa.

Särmä (29.09.2016 - Heikki Jokinen) Kalifornia antaa ensimmäisenä Yhdysvaltain 50 osavaltiosta maatyöläisille oikeuden korvaukseen ylitöistä. Laki sai osavaltion parlamentissa enemmistön äänin 44 - 32.

Kuvernööri Jerry Brown allekirjoitti asiaa koskevan lain syyskuussa. Se astuu voimaan vuonna 2019.

Laki ylityökorvausten perusteista säädettiin Yhdysvalloissa vuonna 1938. Maataloustyö jätettiin siitä pois.

Vuonna 1976 kuvernöörinä tuolloinkin toiminut Jerry Brown sai lävitse parannuksen, joka salli maataloustyössä enintään 10 tunnin työpäivän tai 60 tunnin työviikon ilman ylityökorvausta.