Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) Kamppailu Ural-vuoristossa Venäjällä 888 metrin korkeudessa sijaitsevan buddhalaistemppelin kohtalosta on jatkunut pitkään. Miljardööri Roman Abramovitšin kaivos- ja teräsjätti Evraz haluaa laajentaa kaivostaan temppelin alueelle.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) United Steelworkers -liitto kampanjoi Kanadassa näkyvästi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Se solmi tammikuussa Albertan osavaltiossa liittoon kuuluvien hoitokodin työntekijöiden työehtosopimuksen, joka huomioi perheväkivallan.

Työntekijä voi käyttää työaikaansa kolmeen päivään asti perheväkivaltaan liittyviin juristin tai muun avustajan sekä lääkärin tapaamisiin vaarantamatta työsuhdettaan. Tiedot näistä tapaamisista pidetään luottamuksellisina.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) Auton sähkölaitteita Britanniassa valmistava Kostal UK -yhtiö tuomittiin maksamaan korvauksia 56 Unite-liiton jäsenelle.

Uniten jäsenet hylkäsivät marraskuussa 2015 Kostal UK:n sopimusehdotuksen, jonka jälkeen yhtiö otti yhteyttä erikseen jokaiseen työntekijään. Se vaati heitä allekirjoittamaan sopimuksen joulurahan menetyksen uhalla. Uhkaus jopa toistettiin.

PAM (06.03.2016 - Heikki Jokinen) Norjan hotelli- ja ravintolatyöntekijöitä järjestävä Fellesforbundet hakee alan työehtosopimukselle yleissitovuutta. Tavoite on estää alalla yleisen ulkomaisen työvoiman alipalkkaus.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että järjestäytymättömienkin yritysten on noudetattava alan työehtosopimusta.

Fellesforbund solmi viime vuonna tiukan kamppailun jälkeen alalle työehtosopimuksen, joka määrää vähimmäispalkan ja työehdot. Sopimuksesta pitäisi tulla koko alan sitova käytäntö, liitto esittää keskusjärjestö LO:lle. Yleissitovuudesta päättää valtiollinen Tarifnemda.

Metalliliitto (28.02.2017 - Heikki Jokinen) Italian metalliteollisuuden rakenteeltaan uusi työehtosopimus tuo pitkästä aikaa jälleen yhteen maan kolme metalliliittoa.

Viime marraskuussa saavutettu neuvottelutulos läpäisi jäsenäänestykset ja 1,6 miljoonaa työntekijää koskeva tes allekirjoitettiin helmikuun lopulla. Sopimuksen takana ovat kaikki maan metalliliitot Fiom-Cgil, Fim-Cisl ja Uilm-Uil. Kukin kuuluu eri keskusjärjestöön.

Fiom-liitto irtautui yhteisestä kansallisen tason sopimuksesta vuonna 2009 ja sen jälkeen yhteisiin sopimuksiin ei ole päästy.

PAM (22.02.2017 - Heikki Jokinen) Nordic Choice -hotelliketjun työntekijät saivat Ruotsissa alkuvuodesta työpaikkaviihtyvyyttä koskevan kyelykaavakkeen. Kaksi kysymystä herätti huomiota: "Kuulutko etniseen vähemmistöön?" ja "Oletko ammattiliiton jäsen?"

Kyselykaavakkeen takana ei ollut hotelliketju vaan yhdysvaltalainen konsulttiyritys Great place to work. Se toimii Suomessakin ja kertoo verkkosivuillaan tekevänsä työpaikkaselvityksiä vuosittain yrityksissä, joissa työskentelee yhteensä kymmenen miljoonaa ihmistä. Yhtiö julkaisee vuosittain parhaiden työpaikkojen listoja.

Kyselyn saivat eteensä Selma Span työntekijät Sunnessa. Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden HRF-liiton paikallinen työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu Mathias Berntsen sanoo, että kysely ei tuntunut hyvältä.

SAK (21.02.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsalainen kuljetusliike uskotteli puolalaisille kuljettajilleen, että heidän palkkansa on yrittäjätuloa, josta ei tarvitse maksaa veroja Ruotsissa. Nyt kuljettajat joutuvat maksamaan isoja jälkiveroja Ruotsiin.

Hallantilaisen Andreassos Åkerin omistajat hankkivat yhtiön kuljettajat oman henkilöstöpalveluyrityksensä Zimitin kautta. Kuljettajat tulivat pääosin Puolasta ja työnantaja kirjasi heidät yrittäjiksi. Näin se laski välttyvänsä eri työnantajamaksuilta.

Viranomaiset eivät olleet samaa mieltä ja vaativat kuljetusliikkeeltä työnantajamaksuja vuodesta 2010 alkaen. Yhtiö aloitti vuosia kestäneen, joka oikeusasteeseen yltäneen oikeudenkäyntien sarjan. Se hävisi ne kaikki.

SAK (17.02.2017 - Heikki Jokinen) Teollisuuden tuoreessa työehtosopimuksessa palkat nousevat, joustoja lisätään ja yritykset laittavat rahaa työntekijöiden kouluttamiseen.

Teollisuuden työnantajat ja teollisuusliitot julkistivat helmikuun puolivälissä neuvottelutuloksen alan kolmivuotiseksi työehtosopimukseksi. Sopimus koskee 230 000 työntekijää ja nostaa alimpia palkkoja 5,2 prosentilla kolmessa vuodessa. Sopimuskauden lopulla alan alin palkka on 16,10 euroa tunnilta.

Sopimus määrittelee vain vähimmäispalkat, muuten palkoista neuvotellaan yrityksissä. Yli- ilta- ja pyhätyön lisiä korotetaan 4,8 prosenttia sopimuskaudella. Oppisopimuskoulutettavien palkat nousevat 1,7 prosenttia.

Työehtosopimukseen sisältyy henkilökohtainen palkkatili, jolle työnantaja maksaa kaksi prosenttia työntekijän vuosipalkasta. Uusi sopimus nostaa maksun neljään prosenttiin. Työntekijä voi valintansa mukaan käyttää kertyneen summan palkallisiin vapaapäiviin tai korottaa eläkemaksuaan. Varttuneet työntekijät voivat käyttää sitä joustavasti ylimääräisiin vapaisiin.

Ahjo (16.02.2017 - Heikki Jokinen) Norjassa kampanjoidaan autolan harmaata taloutta vastaan. Satoja pimeästi korjattuja autoja on jo määrätty uudelleen katsastukseen tai niistä on poistettu rekisterikilvet.

Ammattiliitto Fellesforbundet järjestää autoalan työntekijöitä. Järjestäytyminen on ollut pohjoismaisittain ajateltuna heikkoa. Toissa vuonna noin puolet alan työntekijöistä kuului liittoon. Vain reilu kolmasosa alan työnantajaliittoon kuuluvista yrityksistä oli mukana työehtosopimuksessa.

Liitossa arvioitiin alan hyvän työllisyyden vaikuttavan. Töitä on aina tarjolla ja liittoa ei uskota tarvittavan. Urakkatyö on yleistä ja se kohentaa suoraan palkkaa.

Ahjo (16.02.2017 - Heikki Jokinen) Israelilaista kaivosmiljardööri Beny Steinmetziä on vuosia epäilty lahjuksista Guineassa. Israelin poliisi asetti hänet kuulusteluja varten kotiarestiin joulun alla. Hänet vapautettiin kuitenkin ilman syytteitä tammikuussa.

Hänen asuinmaansa Sveitsin poliisi jatkaa kuitenkin asian selvittämistä ja Steinmetzin kuulustelua.