Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Alankomaiden FNV Metaal -liitto sai uuteen metalli- ja teknologiateollisuuden työehtosopimukseen haluamansa sukupolvisopimuksen.

Se on ay-liikkeen ajama järjestely, jolla yli 57-vuotiaat metallityöläiset voivat helpottaa työtaakkaansa ja alle 35-vuotiaat saada työtä.

Perusajatus on yksinkertainen: ikääntyviltä vähenevillä työtunneilla palkataan tilalle nuoria työntekijöitä.

FNV Metaal pitää tätä erityisen tärkeänä alan työntekijöiden keski-iän noustessa. Tavoite on saada ihmiset hyvässä kunnossa eläkkeelle. Eläkeikä on noussut Alankomaissakin ja työpaikat harmaantuvat.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) CFMEU-liiton työhuonekunnan puheenjohtaja Dave McLachlan sai maaliskuussa potkut järjestettyään alusvaateprotestin Appin hiilikaivoksella Australiassa. Työntekijät osoittivat mieltään kunnon työvaatteiden puuttumista vastaan riisuutumalla kymmeneksi minuutiksi alusvaatteisilleen.

Yhtiö erotti McLachlanin yhtiön kunnian lokaamisesta 16 moitteettoman työvuoden jälkeen.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Hiilikaivosten tulee istuttaa puita, tehostaa toimintaansa ja leikata melua, ohjeistaa Kiinan hallinto. Avattavien kaivosten on toimittava alusta asti uusien määräysten mukaan, vanhojen on päivitettävä olosuhteensa.

Ministeriöt vaativat, että kaivosten on istutettava puita, missä se vain on mahdollista. Kaivosalueet on lisäksi suljettava näkyvistä.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Flanderin metalliliitto ABVV-Metaal vastustaa ajatusta ottaa käyttöön alempi nuorisopalkka alle 21-vuotiaille. Malli on Alankomaista, jossa alle 23-vuotiaat saavat matalampaa palkkaa, ellei työehtosopimuksessa toisin sovita.

ABVV:n uudessa metalli- ja koneenrakennusalan sopimuksessa ei nuorisopalkkaa ole, koska liitto ei sitä hyväksy.

Teollisuusliitto (19.06-2017 - Heikki Jokinen) IG Metallin uusi vuokratyön työehtosopimus tuo vuokratyötä tekeville saman ansiotason kuin vakituisessa työsuhteessa oleville ja pysyvän työpaikan saamisen mahdollisuuden.

Saksassa on säädetty Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lailla vuokratyöstä vuodesta 1972. Lain viimeisin muutos on tältä vuodelta.

Nykyisen lain mukaan vuokratyöläinen saa työskennellä samassa työn tilaajayrityksessä korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli aika ylittyy, työntekijän katsotaan siirtyneen tilaajayrityksen palkkalistoille. Poikkeuksia sääntöön voidaan tehdä työehtosopimuksella.

SAK (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden kohtaama väkivalta ja uhkailu ovat lisääntyneet, raportoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC. Kaikkiaan 59 maassa kirjattiin vuoden aikana hyökkäyksiä ay-aktiiveja kohtaan. Vuosi sitten luku oli 52.

ITUC julkaisee vuosittaista raporttia ay-oikeuksien toteutumisesta maailmassa. Tuore ITUC Global Rights Index 2017 -raportti kattaa 139 maata. Ay-oikeuksien toteutumista niissä mitataan 97 eri kriteerillä.

Raportista selviää, että 84 maata asettaa joitakin työntekijäryhmiä työlainsäädännön ulkopuolelle.

Yli kolme neljäsosaa maista kieltää lakko-oikeuden sekä oikeuden solmia työehtosopimuksia kaikilta tai joiltakin työntekijäryhmiltä. Tutkituista 139 maasta 50 rajoittaa sananvapautta tai kokoontumisoikeutta.

Teollisuusliitto (15.06.2017- Heikki Jokinen) Brasilian jokin vuosi sitten mahtava laivanrakennusteollisuus on vaikeuksissa. Kaikkiaan 50 000 telakoiden työntekijää on menettänyt työnsä lyhyessä ajassa.

Romahduksen takana on suurelta osin valtiollinen öljy-yhtiö Petrobas. Se tilasi maan poliittisen johdon linjan mukaisesti vuosikymmenen alussa suuren määrän porauslauttoja ja laivoja oman maan teollisuudelta.

Valtion takaamien lainojen turvin avattiin kymmenkunta uutta telakkaa Petrobasin tilauksia varten. Tämä nosti maan telakoiden työntekijämäärän 82 000 ihmiseen vuonna 2013.

Vuonna 2014 tilanne muuttui. Petrobas juuttui ison lahjuskriisin keskiöön. Raakaöljyn hinta laski ja yhtiö leikkasi investointinsa puoleen entisestä. Osa tilauksista siirtyi muihin maihin kuten Kiinaan.

PAM (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Viiden Ruotsissa toimivan Esprit-vaatekaupan emoyhtiö hakeutui konkurssiin kesäkuussa. Se oli ollut pitkään vaikeuksissa ja maksanut liian pientä palkkaa joillekin työntekijöilleen.

Handels-ammattiliitto sanoo, että se on syksystä 2016 lähtien vaatinut takautuvasti Espirit-liikkeiden eräiden myyjien palkkasaatavia. Liitolle palastui, että alipalkkaus oli jatkunut jo vuosia.

Gävlen lähellä Valbossa sijaitsevan myymälän asiaa ajanut Handelsin asiamies Annica Norling kertoo Handelsnytt-lehdelle, että tässä tapauksessa työntekijän saamatta jäänyt palkka oli 1 750 euroa.

SAK (12.06.2017 - Heikki Jokinen) Ranskalainen palkansaajien keskusjärjestö CGT nosti joukkokanteen 34 jäsenensä palkkasyrjinnästä lentokonetehtaalla. Kanne perustuu viime vuonna säädettyyn lakiin ja ay-liike käyttää sitä nyt ensimmäistä kertaa.

CGT on selvittänyt, että sen aktiivit saavat Safran Aircraft Engines -yhtiössä selvästi pienempää palkkaa kuin muut vastaavaa työtä tekevät. Liitto on verrannut heidän palkkojaan saman ikäisiin, samoin koulutettuihin ja saman työkokemuksen omaaviin työntekijöihin.

Tällaista vertailua kutsutaan Clerc-menetelmäksi. Nimi juontuu Peugeot'n autotehtaan työntekijästä François Clercistä, joka 1990-luvun puolivälissä todisti työnantajan syrjineen häntä ay-aktiivisuuden vuoksi. Oikeus tunnusti hänen keräämänsä vertailutiedon palkka- ja urakehityksestään oikeaksi.

Teollisuusliitto (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Tehtaansa pelastamista haluavat työläiset valtasivat sen Ranskassa. He sijoittivat tehtaalle kaasusäiliöitä sekä bensiinikanistereita uhaten räjäyttää ne. Nyt säiliöt on poistettu.

GM&S Industry -yhtiön tehdas La Soutterainessa Ranskan lounaisosassa toimii Peugeot ja Renault -autotehtaiden alihankkijana. Aiemmin 64 prosenttia liikevaihdoista tuoneet autotehtaat vähensivät tilauksiaan ja tehdas ajautui vaikeuksiin.

Aina viime vuoden lopulta asti tehdas on ollut lakkauttamisvaarassa. Tällöin kaikki 279 työntekijää menettäisivät työnsä.

Tehdas oltiin sulkemassa 23. toukokuuta. CGT-liittoon kuuluvat työläiset katsoivat, ettei ole mitään menetettävää ja valtasivat tehtaan. Sanojensa vakuudeksi he rikkoivat joitakin koneita ja miinoittivat - lähinnä symbolisesti - tehtaan kaasusäiliöllä ja bensiinikanistereilla.