Metalliliitto (16.05.2016 - Heikki Jokinen) Saksan isoimmassa osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa saatiin neuvottelutulos uudeksi metalli- ja elektroniikkateollisuuden työehtosopimukseksi. Se on pilottisopimus, jota seurattaneen koko maassa.

Saksassa työehtosopimukset tehdään osavaltioittain. Vahvan teollisuusosavaltio Nordrhein-Westfalenin sopimus luo kuitenkin pohjan valtakunnalliselle tasolle. Vuoden 2017 loppuun ulottuva 21 kuukauden sopimus nostaa palkkoja kesäkuun alusta 2,8 prosenttia ja ensi vuoden huhtikuun alusta 2 prosenttia.

SAK (12.05.2016 - Heikki Jokinen) Yritysten kanssa yhteistyössä toimivat niin sanotut suojeluliitot ovat ay-liikkeen jatkuva pulma Meksikossa. Yritykset maksavat niille estääkseen aidon järjestäytymisen ja edunvalvonnan.

Sanomalehti La Jornada julkaisi huhtikuussa yksityiskohtia STPRM-liiton ja valtiollisen öljy-yhtiö Pemexin yhteistyösopimuksesta. Yhtiö maksaa ”ammattiliitolle” mittavia korvauksia sen toiminnasta.

Meksikossa toimii useita suojeluliittoja eli ammattiliitoiksi tekeytyviä järjestöjä, joiden tehtävä on kuitenkin estää työntekijöiden aito edunvalvonta.

SAK (10.05.2016 - Heikki Jokinen) Britannian eroaminen Euroopan unionista vaarantaisi monia työntekijöiden oikeuksia, varoittaa brittiläinen ammattiliittojen keskusjärjestö TUC. Se kampanjoi jäsenyyden säilyttämisen puolesta.

Yksi neljästä Britannian työntekijästä sai pidemmän palkallisen loman EU-jäsenyyden myötä, TUC:n huhtikuussa julkistama arvio sanoo. Mikäli maa eroaa Unionista, tämä lomaoikeus on vaarassa, TUC varoittaa.

EU:n työaikadirektiivi määrää vuosiloman vähimmäispituudeksi 20 työpäivää eli neljä viikkoa. TUC laskee, että EU-säädöksen tultua vuonna 1998 voimaan 7,4 miljoonaa ihmistä sai keskimäärin 13 päivää pidemmän vuosiloman.

Intiim (04.05.2016 - Heikki Jokinen) Paikallinen sopiminen Saksassa perustuu työehtosopimuksiin sekä työntekijöiden ja heidän liittojensa vankkaan oikeuteen saada tietoa ja olla aidosti mukana päättämässä.

Saksassa ammattiliitot ja yritykset voivat tehdä paikallisia kriisiaikojen sopimuksia. Niillä voidaan tilapäisesti heikentää työehtosopimuksen määräämiä etuja.

Kriisisopimusten takana on pitkään rakennettu luottamus ja työntekijöidenkin äänen kuuleminen. Maassa toimii yli satatuhatta työntekijöitä edustavaa yritysneuvostoa. Niillä on laaja tiedonsaantioikeus ja mahdollisuus vaikuttaa useisiin työntekijöitä koskeviin asioihin.

Intiim (04.05.2016 - Heikki Jokinen) Saksan lainsäädäntö takaa työntekijöille suomalaisittain katsoen laajat vaikutusmahdollisuudet työpaikoilla. Myötämäärämislaki on alkujaan vuodelta 1952.

Vähintään viiden työntekijän yrityksiin voidaan perustaa työntekijöitä edustava yritysneuvosto (Betriebsrat). Yritysneuvostoja on Saksassa yli sadassatuhannessa yrityksessä.

Neuvostoilla on useita lakien takaamia oikeuksia. Kaikista irtisanomisista ja uusista työntekijöistä on keskusteltava yritysneuvoston kanssa. Irtisanominen, josta ei ole kerrottu yritysneuvostolle, on laiton ja mitätön. Neuvosto voi vastustaa irtisanomista. Ellei asia selviä, se siirtyy työtuomioistuimelle.

Työnantajalla on velvollisuus kertoa yritysneuvostolle isoista muutoksista kuten osastojen lakkautuksista ja siirroista tai organisaatiomuutoksista ja uusista työmenetelmistä.

Ahjo (28.04.2016 - Heikki Jokinen) Laivojen purkaminen on maailman vaarallisimpia töitä. Yli 70 prosenttia maailman laivoista puretaan Intian, Bangladeshin ja Pakistanin rannoilla. Työssä kuolee alueen ammattiliittojen arvion mukaan satoja ihmisiä vuodessa.

Vaikka virallisia lukuja ei julkaistakaan, tietoja kuolemantapauksista tulee usein. Köyhien siirtotyöläisten kohtelu on ala-arvoista eikä työsuojelusta ole käytännössä tietoakaan. Työhön opastuskin on olematonta.

Vakavia onnettomuuksia sattuu esimerkiksi työläisten kiipeillessä rannalle ajettujen laivojen kansilla hitsaamassa laivan osia irti. Jokin aika sitten useita työläisiä kuoli kemikaalitankkerin kaasutankin räjähdyksessä.

Työnantajan kovat otteet tuovat lisää uhreja. Maaliskuun lopussa Kabir Steelin aluspurkamolla Pakistanin Chittagongissa Mohammad Sumon jäi trukin alle ja kuoli.

Ahjo (28.04.2016 - Heikki Jokinen) Työvoimaministeri Yin Weimin ilmoitti, että Kiina irtisanoo 1,3 miljoonaa hiili- ja 500 000 terästyöläistä ylituotannon vuoksi. Ministeri ei määritellyt milloin irtisanomiset toteutetaan.

Alat työllistävät Kiinassa 12 miljoonaa ihmistä. Kiinan talouskasvu on hidastunut ja se tuo pulmia erityisesti teollisuuteen. Viime vuonna palveluiden osuus Kiinan bruttokansantuotteesta oli ensimmäistä kertaa yli puolet.

Ahjo (28.04.2016 - Heikki Jokinen) Metalliliitto FSPMI teki Indonesian oloissa uraauurtavan päätöksen, että sen luottamustehtäviin valittavista 40 prosenttia on oltava naisia.

Naisten osuuden lisääminen vahvistaa liittoa ja sen työtä työntekijöiden oikeuksien puolustamisessa, liitto itse kommentoi päätöstä.

Ahjo (28.04.2016 - Heikki Jokinen) Palkkaneuvottelut monella Unkarin autotehtaalla ovat vieneet lakon partaalle. Tuotanto pyörii täysillä ja työntekijät venyvät pitkiin työpäiviin. Napi.hu -lehden mukaan lain sallima 250 tunnin vuosittainen ylityön määrä ylittyy usein.

Metalliliito (25.04.2016 - Heikki Jokinen) Tanskan metalliliiton jäsenten työttömyys on matalammalla kuin kertaakaan tammikuun 2009 jälkeen. Liiton kassan työttömyysaste laski helmikuussa 3,2 prosenttiin.

Työttömyysaste laski helmikuussa 1,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuotta aiempaan. Työllisyys parani koko maassa, sillä suunta oli sama jokaisessa Dansk Metalin 34 paikallisjärjestössä.

Teollisuuden myönteinen kehitys jatkui koko viime vuoden. Viime vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä Tanskan teollisuus palkkasi 6 000 työntekijää enemmän kuin aiemmin.