Ahjo (24.11.2016 - Heikki Jokinen) Electrolux siirsi liesitehtaansa Kanadasta Yhdysvaltoihin Memphisin kaupunkiin vuonna 2014. Ensimmäinen yritys ammattiosaston perustamiseksi epäonnistui niukasti, sillä maan laki vaatii yli puolen työntekijöistä tukevan järjestäytymistä.

Tehtaan työntekijöillä ei ole lainkaan työehtosopimusta. Nyt järjestäytyminen voitti äänin 461-193.

Ahjo (24.11.2016 - Heikki Jokinen) Saksalainen suuryritys Dürr sulkee tuotantolaitoksensa Itävallan Zistersdorfissä tämän vuoden lopussa. Työnsä menettää 85 ihmistä kun vuonna 1970 aloittaneen tehtaan tuotantoa siirretään Kiinaan.

Ammattiliitot PRO-GE ja GPA-djp vaativat yhtiötä neuvottelemaan keinoista, joilla vaimentaa työttömyyden iskua. Tällainen suunnitelma tunnetaan Saksassa ja Itävallassa nimellä der Sozialplan.

Metalliliitto (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Itävallan 120 000 konepaja- ja metallituotetyöntekijän palkat nousevat keskimäärin 1,68 prosenttia.

Sopimus nostaa palkkoja takautuvasti marraskuun alusta 1,2–2 prosenttia. Suurimmat korotukset kohdistuvat matalimpiin palkkoihin. Keskimäärin palkkojen nousu on 1,68 prosenttia.

Uusi vähimmäispalkka on nyt 1 785,03 euroa kuussa. Sopimuksen solmineet ammattiliitot ProGe ja GPA-djp ajoivat siihen 75 euron eli 4,3 prosentin korotusta, joka olisi nostanut summan 1 825 euroon, mutta tavoite ei mennyt läpi.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Serbialainen työnantajajärjestö peruutti yksipuolisesti maatalouden sekä vesi- ja elintarvikelan työehtosopimukset. Keskusjärjestöt CATUS ja TUC Nezavisnos sanovat, ettei se voi mitätöidä sopimuksia.

Ne vaativat järjestöä todistamaan edustavuutensa. Keskusjärjestöillä ei ole tietoa työnantajaliiton jäsenyrityksistä eikä siitä, paljonko niissä on työntekijöitä. Ne pitävät järjestöä Troijan hevosena, jonka tarkoitus on perua työehtoneuvottelujen aikana tehdyt sopimukset.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Gibraltar on vaarassa jäädä ilman ammattitaitoisia työntekijöitä mikäli Britannia jättää Euroopan unionin, varoittaa ammattiliitto Unite the Unionin Gibraltarin hallitus.

Liitto pitää tätä mahdollisena jos Espanjan vastainen raja sulkeutuu jälleen.

Gibraltarin koulutusjärjestelmä ei liiton mukaan ole ajan tasalla ja hallituksen tulisi pikaisesti kohentaa sitä. Koulutuksen tulee sopeutua käytännön ammattitaidon tarpeisiin.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Espanjaan lopultakin saatu uusi oikeiston vähemmistöhallitus voi merkitä epävarmuuden aikaa, sanoo Espanjan keskusjärjestö CCOO. Järjestö korostaa, että se toivoo epävarmuuden muuntuvan todelliseksi yhteiskunnallisten sopimusten prosessiksi.

CCOO on valmis uuteen neuvottelujen ja sopimusten aikaan vanhan lainsäädännön korjaamiseksi sekä tulevaisuuden uudistusten ja politiikan muovaamiseksi.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Vähimmäispalkka nousee Saksassa vuoden alussa 8,84 euroon tunnilta nykyisestö 8,50 eurosta. Korotus tuo neljälle miljoonalle palkansaajalle noin 55 euroa lisää tuloja kuussa.

Palkkatyöläinen (22.11.2016 - Heikki Jokinen) Kolme neljästä Britannian työnantajasta sanoo, että ammattiliiton tarjoamalla koulutuksella on myönteinen vaikutus työpaikoilla. Työntekijöistä taas neljä viidestä kertoi oppineensa työssään hyödyllisiä asioita.

Lähes puolet työnjohtajista kertoi ammattiliiton koulutuksen parantaneen ihmisten työmotivaatiota. Saman verran työnantajista sanoi ay-koulutuksen parantaneen yrityksen johdon ja työntekijöiden edustajien suhteita.

PAM (18.11.206 - Heikki Jokinen) Joka viides hotelli- ja ravintolatyöntekijä on joutunut seksuaalisen ahdistelun kohteeksi työssään kolmen viime vuoden aikana, kertoo norjalaisen ay-liikkeen selvitys.

Moni ahdistelluista sanoo sen toistuneen useita kertoja viime vuosina. Yksi viidestä ahdistelusta raportoineesta sanoo sen toistuneen yli kymmenen kertaa.

Selvityksen takana ovat keskusjärjestö LO sekä ammattiliitot Fellesforbundet ja Fagforbundet. Työn ne tilasivat tutkimuslaitos Fafolta, jolla on nyt tutkimushanke aiheesta.

SAK (15.11.2016 - Heikki Jokinen) Työnantaja hankaloitti joka kuudennen yritysneuvoston perustamista Saksassa, selvitti Hans Böckler -säätiö. Neuvostojen ehdokkaita on peloteltu irtisanomisella ja vaalilautakuntien toimintaa on häiritty.

Saksan laki määrää, että yli viiden työntekijän yritykseen voidaan valita työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Se voi vaikuttaa töiden järjestelyyn ja lisäpalkkioiden maksuun.

Neuvostolla on oikeus saada tietoa yrityksen taloudesta, tilauskannasta ja vastaavista seikoista. Erityisesti sillä on oikeus saada tietoja henkilöstöön vaikuttavista suunnitelmista.

Työnantajan on toimittava yhteistyössä neuvoston kanssa. Monessa yrityksessä neuvostot ovatkin löytäneet vaihtoehtoja irtisanomisille.