SAK (30.12.2013 - Heikki Jokinen) Vain 18 prosenttia Saksan työssäkäyvistä uskoo, että heidän eläkkeensä riittää hyvin tai erittäin hyvin. Erityisesti kaupan ja ravintola-alan työntekijät uskovat, että heillä on vaikeuksia selvitä eläkkeellään, käy ilmi Saksan ammattiliittojen keskusjärjestön DGB:n kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi, että heidän eläkkeensä eivät riitä elinkuluihin. Lisäksi 40 prosenttia uskoi tulevansa eläkkeellään toimeen vain jotenkuten.

Näkemykset olivat pessimistisempiä kuin viime vuoden kyselyssä. Eläkenäkemyksiä heikensi yritysten vähäinen satsaus työntekijöidensä eläketurvaan. Yhteensä 69 prosenttia vastasi, että heille ei ole tarjolla mitään yritysten omia eläkejärjestelyjä tai ne ovat vähäisiä.

Fipsu (30.12.2013 - Heikki Jokinen) Portugalin perustuslakituomioistuin linjasi, että hallituksen tekemä valtion virkamiesten työajan pidennys on laillinen toimi. Päätöksen perusteena oli yleinen etu.

Osana talouden kiristämispolitiikkaa Portugalin hallitus päätti elokuussa pidentää valtion virkamiesten työaikaa 35 tunnista 40:een viikossa. Asia vietiin perustuslakituomioistuimeen. Se päätti joulukuussa seitsemällä äänellä kuutta vastaan, että päätös ei ole perustuslain vastainen.

Tuomioistuin hyväksyi hallituksen perustelut, joiden mukaan talouskriisi on riittävä peruste työajan pidennykselle. "Suojeltava yleinen etu ei ole pelkästään selkeästi määritelty vaan myös kiistattoman tärkeä", se kirjasi päätökseensä.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsin Pappers sanoo ei palkan laskemiselle erottamisten sijasta huonoina aikoina. Metalliliitto IF Metall solmi marraskuussa sopimuksen, joka sallii työajan lyhentämisen kriisiaikoina.

Palkka ei kuitenkaan saa laskea alle 88 prosentin ja sekä ammattiosaston että työnantajan on oltava yksimielisiä asiasta. Järjestely saa kestää vain 9 kuukautta. Tekeillä olevan lain mukaan valtio maksaisi osan vähentyneestä palkasta.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Saksan paperi- ja kartonkiteollisuudessa näkyy hienoisia merkkejä kääntymisestä parempaan päin. Tuotanto kasvaa ja työntekijöitä on enemmän. Samalla pienempi porukka tuottaa enemmän kuin aiemmin.

Syyskuun lopussa alalla oli 0,3 prosenttia enemmän työntekijöitä nyt kuin vuotta aikaisemmin. Työntekijöiden määrä on kasvanut jokaisella tämän vuoden neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Viime vuonna työntekijöiden määrä kuitenkin putosi enemmän kuin nyt on noustu. Luvut selviävät Verdi-ammattiliiton uusista tilastoista. Vuonna 2011 sen sijaan työntekijämäärä kasvoi joka neljänneksellä yhden ja 1,5 prosentin välillä, pudotus osuu viime vuoteen.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Yhdysvaltalaisen Kimberly Clarkin Kolumbian Tocancipán tehtaan työläiset perustivat huhtikuussa oman ammattiliiton. Maailmanjärjestöt Industriall ja UNI Global Union tukivat sitä voimakkaasti käymällä paikalla ja puhumalla yhtiön edustajien kanssa.

Kansainvälinen solidaarisuus toi tuloksen. Pitkällisten neuvottelujen jälkeen yhtiö allekirjoitti UNI Global Unionin järjestäytymisen vapautta ja työehtosopimusta tukevan asiakirjan.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsalainen Meganews Magazines aikoo valloittaa maailman lehtikioskeilla, joissa asiakkaan valitsema lehti tulostetaan digitaalisesti kahdessa minuutissa. Yhtiö on avannut kolme kioskia ja kertoo yhteydenottoja tulleen 50 maasta.

Eduiksi yhtiö esittää ekologisuuden, kuljetusten poistumisen, suuren lehtivalikoiman sekä paperisen kopion tarjoamisen. Kustantajat lähettävät lehdet pdf-kopioina Meganewsille, joka lisää ne valikoimaan.

Särmä  (19.12.2013 - Heikki Jokinen) Uudessa-Seelannissa on sattunut tänä vuonna yhdeksän kuolemaan johtanutta onnettomuutta metsätyössä. Vakavia loukkantumisia on tapahtunut ainakin 90. Nämä ikävät luvut ovat selvästi edellisvuotta korkeampia. Maa on Suomea pienempi, asukkaita on 4,3 miljoonaa.

Ammattiliittojen keskusjärjestö CTU vaatii selvitystä onnettomuuksien kasvusta ja tehokkaita toimia niiden estämiseksi. Helmikuussa CTU kampanoi metsätyön turvallisuuden puolesta muun muassa julkistamalla eräästä uhrista lyhytelokuvan What killed Ken Callow?

Särmä  (19.12.2013 - Heikki Jokinen) Romanialaiset metsätyöläiset olivat vilkkaan keskustelun kohteena Tanskassa. Romanialainen agentti järjesti kotimaastaan tänä syksynä 37 metsätyöläistä kaatamaan joulukuusia Tanskaan.

3F-ammattiliitto selvitti lokakuussa, että heille oli maksettu vain 54 euroa viikossa. Työnantajan mukaan se johtui siitä, että hänellä ei ollut pankkitilien numeroita. Työtä he kertoivat tekevänsä 12 tunia päivässä seitsemän päivää viikossa.

Viranomaisetkin kiinnostuivat ja käytyään tutustumassa romanialaisten oloihin he kutsuivat tapausta räikeäksi palkkojen polkemiseksi. Työntekijät majoitettiin erilaisiin vaunuihin leiriin työpaikan lähelle. Sieltä puuttuivat lain edellyttämät vesipisteet, viemäröinnit ja muukin tarvittava.

Särmä  (19.12.2013 - Heikki Jokinen) Venäjän Greenpeacen metsäfoorumi ennustaa, että vuonna 2014 maan pohjoisosissa suljetaan runsaasti puualan yrityksiä. Ennusteen pohjana on se, että Arkangelissa sijaitseva Svetlozerskles-puukombinaatti on pahasti veloissa.

Greenpeacen mukaan syynä on yhtiön liiketoimintamalli. Se käyttää pohjoisen alueen metsät, mutta ei ole kyennyt huolehtimaan metsien uusintamisesta. Tämä johtaa jyrkkään hakkausten laskuun ja puuyritysten sulkemiseen.

Särmä  (19.12.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsin metalliliitto solmi työehtosopimuksen, joka sallii työajan ja palkan laskemisen paikallisesti kriisitilanteissa. Ammattiosaston ja työnantajan on oltava ratkaisusta samaa mieltä.

Puuliitto GS ei ole keskustellut tästä mahdollisuudesta eikä sillä ole aikomusta lähteä vastaaviin neuvotteluihin, sanoo sopimussihteeri Tommy Andersson.