Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Sambian kaivostyöläisten liitto MUZ vastustaa yli 1 500  kaivostyöläisen erottamista. Konkola Copper Mines -yhtiö ilmoitti  irtisanomista verojen ja kuparin hinnan putoamisen vuoksi. Liiton  puheenjohtaja Chishimba Nkole sanoi yhtiön epäonnistuneen  toiminnassaan ja toivoi maan hallituksen etsivän uusia investoijia.

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Tanskassa metalli- ja konepajateollisuuden työtapaturmat vähenivät  selvästi. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 tapaturmailmoitukset laskivat  lähes puoleen. Luku putosi joka ammatissa, mutta ei näin paljon  muualla. Vuonna 2012 työtapaturmia ilmoitettiin 2 281 kappaletta.

Kriisiaikoina ei pestata uusia ja kokemattomia työntekijöitä. Tätä  arvelee yhdeksi syyksi tapaturmien vähenemiseen Dansk Metalin  asiamies Jan Toft Rasmussen. 

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Unkarissa on maan metalliliiton mielestä erotettu laittomasti  ay-aktiiveja Honsan tehtaalla. Liiton asiamiehet hoitavat tapausta.  Liitto järjesti myös mielenosoituksen erottamisia vastaan.

Saksalaisten omistama, autonosia valmistava tehdas sijaitsee  Pécsissä. Tehtaaseen perustettiin viime keväänä ammattiosasto, joka  alkoi neuvotella työnantajan kanssa.

SAK (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Kolme ammattiliittojen keskusjärjestöä päätti liittyä yhteen Unkarissa. Perustava kokous pidettiin joulukuussa Budapestissä.

Kokous valitsi järjestölle johdon sekä hyväksyi ohjelman ja säännöt. Uusi keskusjärjestö ilmoittaa, että sillä on 250 000 aktiivista jäsentä sekä 100 000 eläkeläisjäsentä. Unkarin ammattiyhdistysliike on melko hajanainen. Keskusjärjestöjä oli aiemmin kuusi ja järjestäytymisprosentti on eri tietojen mukaan 10 - 16 välillä.

SAK (07.01.2014 - Heikki Jokinen) Irlannin hallitus lupaa uuden lain, joka edellyttää työntekijöiden saavan kollektiivisen neuvotteluoikeuden.

Maan nykyiset työlait poikkeavat eurooppalaisista näkemyksistä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen järjestäytymisvapautta tukevista kannanotoista.

Työväenpuoluetta edustava ulko- ja kauppaministeri Eamon Gilmore ilmoitti puheessaan työväenpuolueen kokouksessa, että hallitus valmistee lakien muutoksia. Nykyisen lain mukaan työntekijöillä on oikeus liittyä ammattiliittoon, mutta työnantajilla ei ole velvollisuutta neuvotella heidän kanssaan.

PAM (02.01.2014 - Heikki Jokinen) Geneven kantonissa Sveitsissä on solmittu myyjien työehtosopimus. Uutisesta tekee merkittävän se, että se on maan ensimmäinen koko kantonin kattava alan sopimus. Sveitsin 300 000 vähittäiskaupan myyjästä vain kolmasosaa suojaa työehtosopimus.

Geneven sopimus takaa alan 17 000 työntekijälle vähimmäispalkat. Nykyään alin kuukausipalkka on 3 060 euroa ja se nousee vuoteen 2018 mennessä vähitellen 3 620 euroon kuussa. Sveitsin elinkustannukset ovat huomattavasti Suomen korkeammat.

Toinen koko kantonin kattava työehtosopimus on tulossa vuoden 2014 alussa Neuenburgiin. Siellä asia sidottiin kansanäänestyksen tulokseen. Marraskuun lopussa kantonissa äänestettiin pidennetyistä kauppojen aukioloajoista. Mikäli kansa päättää niitä pidentää, työehtosopimus astuu voimaan.

SAK (30.12.2013 - Heikki Jokinen) Vain 18 prosenttia Saksan työssäkäyvistä uskoo, että heidän eläkkeensä riittää hyvin tai erittäin hyvin. Erityisesti kaupan ja ravintola-alan työntekijät uskovat, että heillä on vaikeuksia selvitä eläkkeellään, käy ilmi Saksan ammattiliittojen keskusjärjestön DGB:n kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi, että heidän eläkkeensä eivät riitä elinkuluihin. Lisäksi 40 prosenttia uskoi tulevansa eläkkeellään toimeen vain jotenkuten.

Näkemykset olivat pessimistisempiä kuin viime vuoden kyselyssä. Eläkenäkemyksiä heikensi yritysten vähäinen satsaus työntekijöidensä eläketurvaan. Yhteensä 69 prosenttia vastasi, että heille ei ole tarjolla mitään yritysten omia eläkejärjestelyjä tai ne ovat vähäisiä.

Fipsu (30.12.2013 - Heikki Jokinen) Portugalin perustuslakituomioistuin linjasi, että hallituksen tekemä valtion virkamiesten työajan pidennys on laillinen toimi. Päätöksen perusteena oli yleinen etu.

Osana talouden kiristämispolitiikkaa Portugalin hallitus päätti elokuussa pidentää valtion virkamiesten työaikaa 35 tunnista 40:een viikossa. Asia vietiin perustuslakituomioistuimeen. Se päätti joulukuussa seitsemällä äänellä kuutta vastaan, että päätös ei ole perustuslain vastainen.

Tuomioistuin hyväksyi hallituksen perustelut, joiden mukaan talouskriisi on riittävä peruste työajan pidennykselle. "Suojeltava yleinen etu ei ole pelkästään selkeästi määritelty vaan myös kiistattoman tärkeä", se kirjasi päätökseensä.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsin Pappers sanoo ei palkan laskemiselle erottamisten sijasta huonoina aikoina. Metalliliitto IF Metall solmi marraskuussa sopimuksen, joka sallii työajan lyhentämisen kriisiaikoina.

Palkka ei kuitenkaan saa laskea alle 88 prosentin ja sekä ammattiosaston että työnantajan on oltava yksimielisiä asiasta. Järjestely saa kestää vain 9 kuukautta. Tekeillä olevan lain mukaan valtio maksaisi osan vähentyneestä palkasta.

Paperilitto (20.12.2013 - Heikki Jokinen) Saksan paperi- ja kartonkiteollisuudessa näkyy hienoisia merkkejä kääntymisestä parempaan päin. Tuotanto kasvaa ja työntekijöitä on enemmän. Samalla pienempi porukka tuottaa enemmän kuin aiemmin.

Syyskuun lopussa alalla oli 0,3 prosenttia enemmän työntekijöitä nyt kuin vuotta aikaisemmin. Työntekijöiden määrä on kasvanut jokaisella tämän vuoden neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Viime vuonna työntekijöiden määrä kuitenkin putosi enemmän kuin nyt on noustu. Luvut selviävät Verdi-ammattiliiton uusista tilastoista. Vuonna 2011 sen sijaan työntekijämäärä kasvoi joka neljänneksellä yhden ja 1,5 prosentin välillä, pudotus osuu viime vuoteen.