Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsin GS-liitto on saanut solmituiksi useimmat työehtosopimuksensa toukokuussa. Ne noudattavat keskusjärjestö LO:n sopimaa yleislinjaa, joka tuo kolmen vuoden kuluessa kuuden prosentin korotukset sekä puolen prosentin matalapalkkaerän.

Valtion metsissä työskentelevien Vasa ja Visst -työehtosopimukset poikkevat korotusten jakautumisen osalta hiukan liiton muista sopimuksista.

Vasa-sopimus sisältää lisäksi mahdollisuuden maksaa matalampaa alkupalkkaa uusille työntekijöille, jotka ovat olleet pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämän edellytyksinä ovat työn korkeintaan vuoden kesto sekä koulutuksen merkittävä osuus työssä.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Brasilian parlamentti on leikkaamassa kolmen kansallispuiston metsän alaa 1,2 miljoonalla hehtaarilla.

Maan presidentti vaihtui työväenpuoluetta edustaneen Dilma Rousseffin tultua erotetuksi. Mahtavien karjankasvattajien vaikutusvalta on siksi kasvanut ja he haluavat lisää laidunmaata sekä metsien hakkuita.

Uusi presidentti Michel Temer ei ole toistaiseksi vastustanut lakia, mutta hän voi estää sen vetollaan. Kesäkuussa hän päätti laajentaa muita kansallispuistoja 282 000 hehtaarilla. Nämä ovat lähinnä alueita, joita ei voi käyttää maatalouteen.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Kanadalaisen Albertan osavaltion maataloustyöntekijät saivat oikeuden järjestäytyä ammattiliittoihin vasta viime vuoden alussa. Aina viime vuoteen asti 60 000 maataloustyöntekijällä ei ollut oikeutta vähimmäispalkkaan, työehtosopimukseen eikä työsuojeluun.

Nyt heidän oikeuksiaan laajennettiin osavaltion uudella lailla. Se perustuu edellisen muutoksen kokemuksiin ja laajaan kuulemiseen. Laki tuo maatalouden työntekijöiden työehdot samalle tasolle muiden työsuhteiden kanssa.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Alankomaiden FNV Metaal -liitto sai uuteen metalli- ja teknologiateollisuuden työehtosopimukseen haluamansa sukupolvisopimuksen.

Se on ay-liikkeen ajama järjestely, jolla yli 57-vuotiaat metallityöläiset voivat helpottaa työtaakkaansa ja alle 35-vuotiaat saada työtä.

Perusajatus on yksinkertainen: ikääntyviltä vähenevillä työtunneilla palkataan tilalle nuoria työntekijöitä.

FNV Metaal pitää tätä erityisen tärkeänä alan työntekijöiden keski-iän noustessa. Tavoite on saada ihmiset hyvässä kunnossa eläkkeelle. Eläkeikä on noussut Alankomaissakin ja työpaikat harmaantuvat.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) CFMEU-liiton työhuonekunnan puheenjohtaja Dave McLachlan sai maaliskuussa potkut järjestettyään alusvaateprotestin Appin hiilikaivoksella Australiassa. Työntekijät osoittivat mieltään kunnon työvaatteiden puuttumista vastaan riisuutumalla kymmeneksi minuutiksi alusvaatteisilleen.

Yhtiö erotti McLachlanin yhtiön kunnian lokaamisesta 16 moitteettoman työvuoden jälkeen.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Hiilikaivosten tulee istuttaa puita, tehostaa toimintaansa ja leikata melua, ohjeistaa Kiinan hallinto. Avattavien kaivosten on toimittava alusta asti uusien määräysten mukaan, vanhojen on päivitettävä olosuhteensa.

Ministeriöt vaativat, että kaivosten on istutettava puita, missä se vain on mahdollista. Kaivosalueet on lisäksi suljettava näkyvistä.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Flanderin metalliliitto ABVV-Metaal vastustaa ajatusta ottaa käyttöön alempi nuorisopalkka alle 21-vuotiaille. Malli on Alankomaista, jossa alle 23-vuotiaat saavat matalampaa palkkaa, ellei työehtosopimuksessa toisin sovita.

ABVV:n uudessa metalli- ja koneenrakennusalan sopimuksessa ei nuorisopalkkaa ole, koska liitto ei sitä hyväksy.

Teollisuusliitto (19.06-2017 - Heikki Jokinen) IG Metallin uusi vuokratyön työehtosopimus tuo vuokratyötä tekeville saman ansiotason kuin vakituisessa työsuhteessa oleville ja pysyvän työpaikan saamisen mahdollisuuden.

Saksassa on säädetty Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lailla vuokratyöstä vuodesta 1972. Lain viimeisin muutos on tältä vuodelta.

Nykyisen lain mukaan vuokratyöläinen saa työskennellä samassa työn tilaajayrityksessä korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli aika ylittyy, työntekijän katsotaan siirtyneen tilaajayrityksen palkkalistoille. Poikkeuksia sääntöön voidaan tehdä työehtosopimuksella.

SAK (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden kohtaama väkivalta ja uhkailu ovat lisääntyneet, raportoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC. Kaikkiaan 59 maassa kirjattiin vuoden aikana hyökkäyksiä ay-aktiiveja kohtaan. Vuosi sitten luku oli 52.

ITUC julkaisee vuosittaista raporttia ay-oikeuksien toteutumisesta maailmassa. Tuore ITUC Global Rights Index 2017 -raportti kattaa 139 maata. Ay-oikeuksien toteutumista niissä mitataan 97 eri kriteerillä.

Raportista selviää, että 84 maata asettaa joitakin työntekijäryhmiä työlainsäädännön ulkopuolelle.

Yli kolme neljäsosaa maista kieltää lakko-oikeuden sekä oikeuden solmia työehtosopimuksia kaikilta tai joiltakin työntekijäryhmiltä. Tutkituista 139 maasta 50 rajoittaa sananvapautta tai kokoontumisoikeutta.

Teollisuusliitto (15.06.2017- Heikki Jokinen) Brasilian jokin vuosi sitten mahtava laivanrakennusteollisuus on vaikeuksissa. Kaikkiaan 50 000 telakoiden työntekijää on menettänyt työnsä lyhyessä ajassa.

Romahduksen takana on suurelta osin valtiollinen öljy-yhtiö Petrobas. Se tilasi maan poliittisen johdon linjan mukaisesti vuosikymmenen alussa suuren määrän porauslauttoja ja laivoja oman maan teollisuudelta.

Valtion takaamien lainojen turvin avattiin kymmenkunta uutta telakkaa Petrobasin tilauksia varten. Tämä nosti maan telakoiden työntekijämäärän 82 000 ihmiseen vuonna 2013.

Vuonna 2014 tilanne muuttui. Petrobas juuttui ison lahjuskriisin keskiöön. Raakaöljyn hinta laski ja yhtiö leikkasi investointinsa puoleen entisestä. Osa tilauksista siirtyi muihin maihin kuten Kiinaan.