Tekijä (17.01.2018 - Heikki Jokinen) Saksan ammattiliitot valmistautuvat ensi kevään yritysneuvostovaaleihin. Työntekijöiden osallistumis- ja tiedonsaantioikeuden takaavat neuvostot ovat keskeinen osa Saksan työmarkkinamallia ja liittojen toimintaa työpaikoilla.

Yli viiden työntekijän yrityksiin on lakisääteinen oikeus perustaa työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Ne valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seuraavat vaalit ajoittuvat kevääseen 2018.

Yrityksessä neuvosto valvoo lakien sekä työehtosopimusten noudattamista. Tätä varten sillä on oikeus saada laajasti tietoa yrityksen taloudesta, tilauskannasta, isoista organisaatiomuutoksista sekä työntekijöitä koskevista suunnitelmista.

Tekijä (17.01.2018 - Heikki Jokinen) Kaksi kolmasosaa Britannian nollasopimuksilla työskentelevistä haluaa työn, jossa on taatut tunnit. Asiaa selvitti keskusjärjestö TUC kyselytutkimuksella. Yksi neljästä piti nollasopimusta tilanteeseensa sopivana.

Nollasopimuslaiset jäävät paitsi useista eduista. Vain 12 prosenttia sai sairausajan palkkaa ja 43 prosenttia jäi ilman lomakorvausta. Puolella ei ollut kirjallista työsopimusta.

Kolmelle neljästä on tarjottu työvuoroja alle 24 tunnin varoajalla ja puolelta työvuoroja on siirretty tai peruutettu vajaa vuorokausi ennen sovittua vuoroa.

Tekijä (17.01.2018 - Heikki Jokinen) Lämmönvaihtimia valmistava Tranter siirtää osan tuotantoaan takaisin Intiasta Ruotsiin.

Yhtiön Vänersborgin tehtaalle siirtyy metalliosien puristamista ja siitä selvitään jo käytössä olevilla koneilla. Tehtaan ammattioaston varapuheenjohtaja Helena Elf arvioi, että väkeä palkataan lisää ja koneita aletaan käyttää kolmessa vuorossa.

SAK (11.12.2017 - Heikki Jokinen) Lakisääteinen vähimmäispalkka ei vielä takaa, että sitä noudatetaan. Britannian hallitus julkisti joulukuussa luettelon 260 yrityksestä, jotka maksoivat työntekijöilleen palkkaa vähemmän kuin laki sallii.

Britannian konservatiivihallitus julkisti jälleen luettelon yrityksistä, joiden on havaittu maksavan työntekijöilleen alle lakisääteisen vähimmäispalkan.

Joulukuun luettelossa on mukana 260 yritystä osoitteineen. Niistä kerrotaan  lisäksi tarkka summa, joka työntekijöiden palkoista puuttuu sekä alipalkattujen työntekijöiden määrä.

Hallitus aloitti tämän "name and shame" -käytännön vuonna 2013. Luettelon julkaisee elinkeino-, energia- ja teollisuusstrategiaministeriö.

Ahjo (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Sveitsin lääketeollisuuden voitto jokaista kokoaikaista työntekijäänsä kohti oli 313 700 euroa viime vuonna. Kelloteollisuudessa luku oli 68 000 euroa ja kemianteollisuudessa 62 900 euroa.

Jokaista koneenrakentajaa sekä autoteollisuuden työntekijää kohti kohti yhtiöt tekivät voittoa 22 400 euroa. Elektroniikkateollisuuden työntekijä kartutti yhtiön voittoa 19 000 euroa.

Särmä (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsin puuliitto GS arvostelee ruotsalaisia metsäyrityksiä hampaattomuudesta ihmisoikeuksiin kuuluvien ay-oikeuksien puolustamisessa FSC-sertifinoinnissa.

Kansainvälisellä FSC-sertifioinnilla tavoitellaan metsänhoidon sosiaalista vastuullisuutta ja ympäristön parempaa huomioimista. Suomessa on 1,3 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää ja koko maailmassa 199 miljoonaa hehtaaria 84 maassa.

Sertifiointisäännöt velvoittavat metsäyhtiöt noudattamaan Kansainvälisen työjärjestö ILO:n kahdeksaa keskeistä yleissopimusta muun muassa oikeudesta järjestäytymiseen sekä sopimiseen työehdoista. Ammattiliittojen mielestä näiden oikeuksien tulisi päteä senkin jälkeen, kun puu on kaadettu.

Ahjo (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Työnantajat haluavat Ruotsissa irrottaa työsuojeluvaltuutetut ammattiliittojen toiminnasta. IF Metallin sopimussihteeri Veli-Pekka Säikkälä tyrmää ajatuksen. Miksi tuhota toimiva järjestelmä, hän kysyy.

Työnantajajärjestö Svenskt Näringsliv esittää, että ammattiliittojen osallistuminen työsuojeluvaltuutettujen valintaan työpaikoilla tulisi lopettaa ja laista tulee poistaa vaatimus siitä, että tietyn kokoisilla työpaikoilla on oltava työsuojeluvaltuutettu.

Työnantajien mielestä lakiin riittäisi maininta siitä, että "työsuojeluvaltuutettu tulee nimetä jos työolosuhteet vaativat sitä".

Särmä (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Ghanan saha- ja puutyöläisten liitto TWU sai vuodessa 416 uutta jäsentä huonekaluteollisuudesta. Norjan Industri Energi -liitto tuki järjestäytymishanketta.

Lisäksi koulutettiin 255 liiton aktiivia sekä käynnistettiin 17 uutta yrityksen ammattiosastoa huonekaluteollisuuteen. Kaksi uutta työehtosopimusta solmittiin ja kolmas on valmisteilla.

Ahjo (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Australialainen työtuomioistuin määräsi kaivosyhtiö Glencoren lopettamaan Oaky Northin kaivoksensa työntekijöiden vakoilemisen. Yhtiön pestaama turvayritys tarkkaili työntekijöitä heidän kotonaan ja salakuvasi paikallisessa pubissa.

- Me tiedämme, missä kaikki asuvat, vartiointiyrityksen edustaja sanoi työtuomioistuimelle. He saivat kaivosmiesten kotiosoitteet kaivosyhtiötä. Kaivos on ollut työsulussa kesäkuusta lähtien.

Ahjo (23.11.2017 - Heikki Jokinen) Britanniassa liitot juhlivat 40 vuotiasta työsuojeluvaltuutettujensa järjestelmää. Valtuutettuja on nyt työpaikoilla satatuhatta.

Keskusjärjestö TUC:n mukaan työpaikoilla, joissa on työsuojelukomitea, työtapaturmia sattuu puolet verrattuina ilman liiton apua toimiviin työpaikkoihin.