Särmä (16.03.2017 - Heikki Jokinen) Enemmistö Yhdysvaltain maataloustyöntekijöistä on paperittomia siirtolaisia, selvitti Yhdysvaltain työministeriä. Kaikista maatyöläisistä 75 prosenttia on meksikolaisia. Mikään muu maan talouden ala ei ole niin riippuvainen siirtolaisista.

Yhdysvaltain nykyisen presidentin käynnistämä paperittomien siirtolaisten karkoituskampanja tuo suurta kärsimystä köyhille työläisille. Mutta se saattaa aiheuttaa lisäksi suuria pulmia maan maataloustuottajille.

Jo ennestään kaikkien siirtolaisten, mutta erityisesti paperittomien asema neuvotella työehdoistaan Yhdysvaltain maataloudessa on ollut olematon. Nyt, karkoituksen uhan roikkuessa pään päällä, se heikkenee ennestään.

Särmä (16.03.2017 - Heikki Jokinen) Kolumbian maatyöläisten liiton varapuheenjohtaja Huber Ballesteros vapautettiin vankilasta kolmen vuoden ja neljän kuuakuden jälkeen. Hänet vangittiin tekaistuilla syytteillä terrorismin tukemisesta. Ballesteros pidätettiin kun hän johti kansallista lakkoa.

Särmä (16.03.2017 - Heikki Jokinen) Allied Market Researchin tutkijat ennustavat, että insinööripuutuotteiden markkina kasvaa vuoteen 2022 peräti 24,8 prosenttia vuodessa. Insinööripuutuotteita ovat esimerkiksi liimapuu, viilupuu, I-palkit ja monikerroslevy.

Nämä korvaavat yhä useammin betonin ja vastaavat tuotteet rakentamisessa, tutkijat sanovat. Erityisen paljon markkina kasvaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Syynä ovat sekä korkeammat tulot että laajempi tietoisuus puun eduista rakentamisessa.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) Lakkojen määrä pysyy korkeana Kiinassa. Nyt ne leviävät teollisuudesta jo muillekin aloille.

Kiinassa ei ole aitoja ammattiliittoja. Maan ainoat sallitut ammattiliitot tukevat maan hallitusta ja lisäksi yleensä yritysten johtoa. Työpaikoilla ei ole mitään neuvottelujärjestelmää, jolloin kiistat muuttuvat herkästi lakoiksi.

Hongkongista Kiinaa seuraava China Labour Bulletin CLB listasi viime vuonna Kiinassa 2 663 lakkoa ja vastaavaa protestia. Luku on hiukan pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta lähes kaksinkertainen vuoteen 2014 verrattuna. Todelliset lakkoluvut ovat moninkertaisia, CLB arvelee.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) Kamppailu Ural-vuoristossa Venäjällä 888 metrin korkeudessa sijaitsevan buddhalaistemppelin kohtalosta on jatkunut pitkään. Miljardööri Roman Abramovitšin kaivos- ja teräsjätti Evraz haluaa laajentaa kaivostaan temppelin alueelle.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) United Steelworkers -liitto kampanjoi Kanadassa näkyvästi naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Se solmi tammikuussa Albertan osavaltiossa liittoon kuuluvien hoitokodin työntekijöiden työehtosopimuksen, joka huomioi perheväkivallan.

Työntekijä voi käyttää työaikaansa kolmeen päivään asti perheväkivaltaan liittyviin juristin tai muun avustajan sekä lääkärin tapaamisiin vaarantamatta työsuhdettaan. Tiedot näistä tapaamisista pidetään luottamuksellisina.

Ahjo (09.03.2017 - Heikki Jokinen) Auton sähkölaitteita Britanniassa valmistava Kostal UK -yhtiö tuomittiin maksamaan korvauksia 56 Unite-liiton jäsenelle.

Uniten jäsenet hylkäsivät marraskuussa 2015 Kostal UK:n sopimusehdotuksen, jonka jälkeen yhtiö otti yhteyttä erikseen jokaiseen työntekijään. Se vaati heitä allekirjoittamaan sopimuksen joulurahan menetyksen uhalla. Uhkaus jopa toistettiin.

PAM (06.03.2016 - Heikki Jokinen) Norjan hotelli- ja ravintolatyöntekijöitä järjestävä Fellesforbundet hakee alan työehtosopimukselle yleissitovuutta. Tavoite on estää alalla yleisen ulkomaisen työvoiman alipalkkaus.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että järjestäytymättömienkin yritysten on noudetattava alan työehtosopimusta.

Fellesforbund solmi viime vuonna tiukan kamppailun jälkeen alalle työehtosopimuksen, joka määrää vähimmäispalkan ja työehdot. Sopimuksesta pitäisi tulla koko alan sitova käytäntö, liitto esittää keskusjärjestö LO:lle. Yleissitovuudesta päättää valtiollinen Tarifnemda.

Metalliliitto (28.02.2017 - Heikki Jokinen) Italian metalliteollisuuden rakenteeltaan uusi työehtosopimus tuo pitkästä aikaa jälleen yhteen maan kolme metalliliittoa.

Viime marraskuussa saavutettu neuvottelutulos läpäisi jäsenäänestykset ja 1,6 miljoonaa työntekijää koskeva tes allekirjoitettiin helmikuun lopulla. Sopimuksen takana ovat kaikki maan metalliliitot Fiom-Cgil, Fim-Cisl ja Uilm-Uil. Kukin kuuluu eri keskusjärjestöön.

Fiom-liitto irtautui yhteisestä kansallisen tason sopimuksesta vuonna 2009 ja sen jälkeen yhteisiin sopimuksiin ei ole päästy.

PAM (22.02.2017 - Heikki Jokinen) Nordic Choice -hotelliketjun työntekijät saivat Ruotsissa alkuvuodesta työpaikkaviihtyvyyttä koskevan kyelykaavakkeen. Kaksi kysymystä herätti huomiota: "Kuulutko etniseen vähemmistöön?" ja "Oletko ammattiliiton jäsen?"

Kyselykaavakkeen takana ei ollut hotelliketju vaan yhdysvaltalainen konsulttiyritys Great place to work. Se toimii Suomessakin ja kertoo verkkosivuillaan tekevänsä työpaikkaselvityksiä vuosittain yrityksissä, joissa työskentelee yhteensä kymmenen miljoonaa ihmistä. Yhtiö julkaisee vuosittain parhaiden työpaikkojen listoja.

Kyselyn saivat eteensä Selma Span työntekijät Sunnessa. Hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden HRF-liiton paikallinen työntekijöiden edustaja ja työsuojeluvaltuutettu Mathias Berntsen sanoo, että kysely ei tuntunut hyvältä.