SAK (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Työntekijöiden kohtaama väkivalta ja uhkailu ovat lisääntyneet, raportoi ay-liikkeen maailmanjärjestö ITUC. Kaikkiaan 59 maassa kirjattiin vuoden aikana hyökkäyksiä ay-aktiiveja kohtaan. Vuosi sitten luku oli 52.

ITUC julkaisee vuosittaista raporttia ay-oikeuksien toteutumisesta maailmassa. Tuore ITUC Global Rights Index 2017 -raportti kattaa 139 maata. Ay-oikeuksien toteutumista niissä mitataan 97 eri kriteerillä.

Raportista selviää, että 84 maata asettaa joitakin työntekijäryhmiä työlainsäädännön ulkopuolelle.

Yli kolme neljäsosaa maista kieltää lakko-oikeuden sekä oikeuden solmia työehtosopimuksia kaikilta tai joiltakin työntekijäryhmiltä. Tutkituista 139 maasta 50 rajoittaa sananvapautta tai kokoontumisoikeutta.

Teollisuusliitto (15.06.2017- Heikki Jokinen) Brasilian jokin vuosi sitten mahtava laivanrakennusteollisuus on vaikeuksissa. Kaikkiaan 50 000 telakoiden työntekijää on menettänyt työnsä lyhyessä ajassa.

Romahduksen takana on suurelta osin valtiollinen öljy-yhtiö Petrobas. Se tilasi maan poliittisen johdon linjan mukaisesti vuosikymmenen alussa suuren määrän porauslauttoja ja laivoja oman maan teollisuudelta.

Valtion takaamien lainojen turvin avattiin kymmenkunta uutta telakkaa Petrobasin tilauksia varten. Tämä nosti maan telakoiden työntekijämäärän 82 000 ihmiseen vuonna 2013.

Vuonna 2014 tilanne muuttui. Petrobas juuttui ison lahjuskriisin keskiöön. Raakaöljyn hinta laski ja yhtiö leikkasi investointinsa puoleen entisestä. Osa tilauksista siirtyi muihin maihin kuten Kiinaan.

PAM (15.06.2017 - Heikki Jokinen) Viiden Ruotsissa toimivan Esprit-vaatekaupan emoyhtiö hakeutui konkurssiin kesäkuussa. Se oli ollut pitkään vaikeuksissa ja maksanut liian pientä palkkaa joillekin työntekijöilleen.

Handels-ammattiliitto sanoo, että se on syksystä 2016 lähtien vaatinut takautuvasti Espirit-liikkeiden eräiden myyjien palkkasaatavia. Liitolle palastui, että alipalkkaus oli jatkunut jo vuosia.

Gävlen lähellä Valbossa sijaitsevan myymälän asiaa ajanut Handelsin asiamies Annica Norling kertoo Handelsnytt-lehdelle, että tässä tapauksessa työntekijän saamatta jäänyt palkka oli 1 750 euroa.

SAK (12.06.2017 - Heikki Jokinen) Ranskalainen palkansaajien keskusjärjestö CGT nosti joukkokanteen 34 jäsenensä palkkasyrjinnästä lentokonetehtaalla. Kanne perustuu viime vuonna säädettyyn lakiin ja ay-liike käyttää sitä nyt ensimmäistä kertaa.

CGT on selvittänyt, että sen aktiivit saavat Safran Aircraft Engines -yhtiössä selvästi pienempää palkkaa kuin muut vastaavaa työtä tekevät. Liitto on verrannut heidän palkkojaan saman ikäisiin, samoin koulutettuihin ja saman työkokemuksen omaaviin työntekijöihin.

Tällaista vertailua kutsutaan Clerc-menetelmäksi. Nimi juontuu Peugeot'n autotehtaan työntekijästä François Clercistä, joka 1990-luvun puolivälissä todisti työnantajan syrjineen häntä ay-aktiivisuuden vuoksi. Oikeus tunnusti hänen keräämänsä vertailutiedon palkka- ja urakehityksestään oikeaksi.

Teollisuusliitto (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Tehtaansa pelastamista haluavat työläiset valtasivat sen Ranskassa. He sijoittivat tehtaalle kaasusäiliöitä sekä bensiinikanistereita uhaten räjäyttää ne. Nyt säiliöt on poistettu.

GM&S Industry -yhtiön tehdas La Soutterainessa Ranskan lounaisosassa toimii Peugeot ja Renault -autotehtaiden alihankkijana. Aiemmin 64 prosenttia liikevaihdoista tuoneet autotehtaat vähensivät tilauksiaan ja tehdas ajautui vaikeuksiin.

Aina viime vuoden lopulta asti tehdas on ollut lakkauttamisvaarassa. Tällöin kaikki 279 työntekijää menettäisivät työnsä.

Tehdas oltiin sulkemassa 23. toukokuuta. CGT-liittoon kuuluvat työläiset katsoivat, ettei ole mitään menetettävää ja valtasivat tehtaan. Sanojensa vakuudeksi he rikkoivat joitakin koneita ja miinoittivat - lähinnä symbolisesti - tehtaan kaasusäiliöllä ja bensiinikanistereilla.

PAM (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Lidl kärsi hiljan tappion ammattiliitoille oikeudessa Saksassa ja Britanniassa. Molemmat tapaukset liittyivät työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen.

Saksassa Lidl erotti Grabenissa sijaitsevan jakelukeskuksen yritysneuvoston jäsen Aytekin Erayabakanin syyttäen häntä esimiehensä ja erään työtoverinsa solvaamisesta. Saksan mallissa laki määrää, että yli viiden työntekijän yritykseen voidaan valita työntekijöitä edustava yritysneuvosto. Sillä on melko laaja tiedonsaantioikeus ja vaikuttamismahdollisuus työntekijöitä koskevissa asioissa.

Yritysneuvoston jäsenillä on irtisanomissuoja toimikautensa ja vuosi sen jälkeen. Heidät voidaan irtisanoa vain raskaiden rikkeiden vuoksi ja ainoastaan yritysneuvoston tai työtuomioistuimen päätöksellä.

Grabeniin perustettiin yritysneuvosto vasta viime vuoden kesällä. Erotettu työntekijä oli liiton mukaan yritysneuvoston keskeisiä käynnistäjiä.

Ahjo (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Ruoskinta on yleinen rangaistus Iranissa. Sitä käytetään myös ay-aktiiveja ja olojaan kohentamaan pyrkiviä työläisiä vastaan.

Amnesty International raportoi, että Iranissa ruoskitaan satoja ihmisiä joka vuosi. Käytettyihin rangaistuksiin kuuluvat lisäksi kuolemanrangaistukset, sokeuttaminen ja amputoinnit.

YK:n tilastojen mukaan maassa teloitettiin viime vuonna ainakin 530 ihmistä.

Maan laki tuntee sata rikosta, joista voidaan määrätä ruoskimista. Niiden määritelmät ovat niin epämääräisiä, että raippoja voi saada melkein mistä tahansa teosta.

Amnesty kertoo, että viime vuonna 28-vuotias nainen sai 80 ruoskaniskua osallistuttuaan syntymäpäiväjuhlille, jossa oli miehiäkin.

Ahjo (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Saksan IG Metall -liitto kamppailee aktiivisesti vuokratyön lisääntymistä vastaan. Nyt se saavutti merkittävän voiton BMW:n tehtailla Leipzigissa. Yhtiö siirsi omille palkkalistoilleen 420 vuokratyöläistä.

Ihmisten silmät loistivat ilosta, sanoo yritysneuvoston puheenjohtaja Jens Köhler. Jo vuosia talossa olleet eivät enää tunne olevansa toisen luokan työntekijöitä.

Työsuhteen myötä palkat nousevat heti 180 - 400 euroa kuussa. Liiton solmima sopimus nostaa lisäksi heidän yötyökorvaustaan ja lomarahaansa. Nyt yritysneuvosto selvittää mihin palkkaluokkiin entiset vuokratyöläiset sijoitetaan.

Ahjo (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Jopa 30 000 miestä kaivaa laittomasti kultaa hylätyissä kultakaivoksissa köyhyyden riivaamassa Etelä-Afrikassa, kuten Ahjossa 15/2016 kerrottiin.

Lukuisten onnettomuuksien lisäksi heillä on uusi uhka: rikollisjengit taistelevat laittomien kaivosten tuotosta. Siksi moni on pestannut omia asemiehiä vartioimaan kaivoskuiluja.

Ahjo (01.06.2017 - Heikki Jokinen) Yhdysvaltain senaatti päätti toukokuussa rahoittaa 22 500 hiilikaivosten työläisen sekä heidän perheidensä ja leskiensä eläkkeet. Ne hävisivät heiltä kaivosyhtiön mentyä konkurssiin.