SAK (19.08.2017 - Heikki Jokinen) Historialliseksi kutsuttu uusi sopimus samanarvoisesta palkkauksesta nostaa 55 000 työntekijän palkkaa Uudessa-Seelannissa. Valtaosa heistä on naisia.

Sopimus kattaa useita sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja. Palkat nousevat niissä seuraavan viiden vuoden aikana 15 - 50 prosenttia työtehtävistä ja kokemuksesta riippuen.

Heinäkuun alusta näillä aloilla palkat nousivat 12,10 - 15 euroon tunnilta. Tätä ennen maksettu palkka oli keskimäärin noin 10,20 euroa tunnilta.

Kun viiden vuoden siirtymäaika päättyy, on sopimuksen kattamien alojen alkupalkka 13,70 euroa tunnilta ja ylin palkka 17,20 euroa tunnilta.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Hayei Adamin puusepäntehtaan palestiinalaiset työläiset järjestäytyivät toukokuussa Wac-Maan -ammattilittoon. Tel Avivista toimiva liitto järjestää miehitetyn Palestiinankin työntekijöitä.

Liitto saavutti tänä vuonna merkittävän voiton saatuaan pitkän kamppailun jälkeen ensimmäisen työehtosopimuksensa miehitetysalueen israelilaisyritykseen.

Nyt järjestäytyneet puusepät työskentelevät Mishor Adumimin teollisuusalueella. Se on satoja yrityksiä koonnut, kansainvälisen lain silmissä laiton Israelin hallitsema alue Palestiinassa.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsin GS-liitto on saanut solmituiksi useimmat työehtosopimuksensa toukokuussa. Ne noudattavat keskusjärjestö LO:n sopimaa yleislinjaa, joka tuo kolmen vuoden kuluessa kuuden prosentin korotukset sekä puolen prosentin matalapalkkaerän.

Valtion metsissä työskentelevien Vasa ja Visst -työehtosopimukset poikkevat korotusten jakautumisen osalta hiukan liiton muista sopimuksista.

Vasa-sopimus sisältää lisäksi mahdollisuuden maksaa matalampaa alkupalkkaa uusille työntekijöille, jotka ovat olleet pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämän edellytyksinä ovat työn korkeintaan vuoden kesto sekä koulutuksen merkittävä osuus työssä.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Brasilian parlamentti on leikkaamassa kolmen kansallispuiston metsän alaa 1,2 miljoonalla hehtaarilla.

Maan presidentti vaihtui työväenpuoluetta edustaneen Dilma Rousseffin tultua erotetuksi. Mahtavien karjankasvattajien vaikutusvalta on siksi kasvanut ja he haluavat lisää laidunmaata sekä metsien hakkuita.

Uusi presidentti Michel Temer ei ole toistaiseksi vastustanut lakia, mutta hän voi estää sen vetollaan. Kesäkuussa hän päätti laajentaa muita kansallispuistoja 282 000 hehtaarilla. Nämä ovat lähinnä alueita, joita ei voi käyttää maatalouteen.

Särmä (06.07.2017 - Heikki Jokinen) Kanadalaisen Albertan osavaltion maataloustyöntekijät saivat oikeuden järjestäytyä ammattiliittoihin vasta viime vuoden alussa. Aina viime vuoteen asti 60 000 maataloustyöntekijällä ei ollut oikeutta vähimmäispalkkaan, työehtosopimukseen eikä työsuojeluun.

Nyt heidän oikeuksiaan laajennettiin osavaltion uudella lailla. Se perustuu edellisen muutoksen kokemuksiin ja laajaan kuulemiseen. Laki tuo maatalouden työntekijöiden työehdot samalle tasolle muiden työsuhteiden kanssa.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Alankomaiden FNV Metaal -liitto sai uuteen metalli- ja teknologiateollisuuden työehtosopimukseen haluamansa sukupolvisopimuksen.

Se on ay-liikkeen ajama järjestely, jolla yli 57-vuotiaat metallityöläiset voivat helpottaa työtaakkaansa ja alle 35-vuotiaat saada työtä.

Perusajatus on yksinkertainen: ikääntyviltä vähenevillä työtunneilla palkataan tilalle nuoria työntekijöitä.

FNV Metaal pitää tätä erityisen tärkeänä alan työntekijöiden keski-iän noustessa. Tavoite on saada ihmiset hyvässä kunnossa eläkkeelle. Eläkeikä on noussut Alankomaissakin ja työpaikat harmaantuvat.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) CFMEU-liiton työhuonekunnan puheenjohtaja Dave McLachlan sai maaliskuussa potkut järjestettyään alusvaateprotestin Appin hiilikaivoksella Australiassa. Työntekijät osoittivat mieltään kunnon työvaatteiden puuttumista vastaan riisuutumalla kymmeneksi minuutiksi alusvaatteisilleen.

Yhtiö erotti McLachlanin yhtiön kunnian lokaamisesta 16 moitteettoman työvuoden jälkeen.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Hiilikaivosten tulee istuttaa puita, tehostaa toimintaansa ja leikata melua, ohjeistaa Kiinan hallinto. Avattavien kaivosten on toimittava alusta asti uusien määräysten mukaan, vanhojen on päivitettävä olosuhteensa.

Ministeriöt vaativat, että kaivosten on istutettava puita, missä se vain on mahdollista. Kaivosalueet on lisäksi suljettava näkyvistä.

Ahjo (22.06.2017 - Heikki Jokinen) Flanderin metalliliitto ABVV-Metaal vastustaa ajatusta ottaa käyttöön alempi nuorisopalkka alle 21-vuotiaille. Malli on Alankomaista, jossa alle 23-vuotiaat saavat matalampaa palkkaa, ellei työehtosopimuksessa toisin sovita.

ABVV:n uudessa metalli- ja koneenrakennusalan sopimuksessa ei nuorisopalkkaa ole, koska liitto ei sitä hyväksy.

Teollisuusliitto (19.06-2017 - Heikki Jokinen) IG Metallin uusi vuokratyön työehtosopimus tuo vuokratyötä tekeville saman ansiotason kuin vakituisessa työsuhteessa oleville ja pysyvän työpaikan saamisen mahdollisuuden.

Saksassa on säädetty Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-lailla vuokratyöstä vuodesta 1972. Lain viimeisin muutos on tältä vuodelta.

Nykyisen lain mukaan vuokratyöläinen saa työskennellä samassa työn tilaajayrityksessä korkeintaan 18 kuukautta. Mikäli aika ylittyy, työntekijän katsotaan siirtyneen tilaajayrityksen palkkalistoille. Poikkeuksia sääntöön voidaan tehdä työehtosopimuksella.