Teollisuusliitto (22.09.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsissa on virinnyt keskustelu teollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden liittojen mahdolllisesta yhdistämisestä. Aloitteen takana on metalliliitto IF Metallin puheenjohtaja Marie Nilsson.

Ensimmäisessä puheessaan IF Metallin kongressille toukokuussa uusi puheenjohtaja Nilsson nosti keskusteluun ajatuksen, että yhdellä työpaikalla olisi vain yksi ammattiliitto.

Tekninen kehitys on pyyhkinyt pois jaon työntekijä- ja toimihenkilöammatteihin, hän sanoi.

Ahjo (21.09.2017 - Heikki Jokinen) Teollisuus kuten koko maailmakin kokee mittavia muutoksia kehittyvän tietotekniikan, tietoverkkojen ja robotisaation myötä. Ammattiliitot pohtivat samaa kuin niiden jäsenetkin: mitä se vaikuttaa työpaikkoihin?

Tanskan metalliliitolla on asiasta tuoretta tietoa. Se kysyi luottamusmiehiltään uuden tekniikan käyttöönoton vaikutusta työllisyyteen.

Tulos oli selkeä: 55 prosentissa niistä yrityksistä, joissa oli suuressa määrin otettu käyttöön uutta tekniikkaa, oli vuoden aikana lisätty työpaikkoja. Yrityksissä, joissa uutta tekniikkaa ei ollut otettu käyttöön, vain 32 prosenttia oli lisännyt työntekijöitään.

Ahjo (21.09.2017 - Heikki Jokinen) Los Mineros -liiton lakko kolmella Grupo Mexicon kaivoksella Meksikossa täytti kymmenen vuotta. Kaivoksilla oli pahoja pulmia työturvallisuudessa ja kesällä 2007 liitto alkoi vaatia lakolla selvitystä työtapaturmiin ja toimia niiden vähentämiseksi.

Yhtiö kieltäytyi. Se hankki uutta työvoimaa ja määräsi heidän työehdoistaan työnantajia tottelevan, työntekijöitä edustamattoman liiton kanssa. Ympäristöongelmat ja työtapaturmat jatkuivat.

Ahjo (21.09.2017 - Heikki Jokinen) Brasilian parlamentti hyväksyi kesällä uuden, ammattiliittojen vastustaman työlain. Laki leikkaa liittojen toimintamahdollisuuksia ja tuloja. Se sallii työnantajan ja työntekijän sopivan suoraan, työehtosopimuksesta huolimatta, työehdoista kuten palkasta ja työajasta.

Ahjo (21.09.2017 - Heikki Jokinen) Sambian kaivostyöläisten liiton puheenjohtaja Nkole Chishimba syyttää Mopanin kuparikaivosyhtiön kiristävän hallitusta 4 700 työpaikalla. Alueen energiayhtiö korotti taksojaan 30 prosentilla ja kaivosyhtiö kieltäytyi maksamasta.

SAK (11.09.2017 - Heikki Jokinen) Presidentti Emmanuel Macronin ajama Ranskan työlakien muuttaminen nostattaa vastarintaa. Keskeisinä tavoitteina on tehdä yrityksille helpommaksi erottaa työntekijöitä ja sopia työehdoista osin ohi ammattiliittojen.

Lakipaketin investointipankkiirina työskennellyt Macron sanoo parantavan työllisyyttä Ranskassa.

Esitys asettaa katon korvauksille, jotka työnantajan on maksettava laittomista erottamisista. Yläraja määräytyisi työsuhteen pituuden mukaan kolmesta 20 kuukauden palkkaan. Nyt alaraja on kuusi kuukautta.

Ahjo (31.08.2017 - Heikki Jokinen) Ruotsalaiset ammattiliitot toimivat aktiivisesti työpaikoilla rasismia vastaan. Näin tekee myös IF Metall.

Rasismi asettaa ihmiset työpaikoilla toisiaan vastaan. Se on vastakohta solidaarisuudelle ja samassa asemassa olevien etujen yhdessä puolustamiselle, jotka ovat ammattiliittojen ja niiden menestymisen ydintä.

Työ syrjintää vastaan ei ole uutta Ruotsin ammattiliitoille. Ruotsin metalliliitto järjesti ensimmäisen kurssin suomalaisille jäsenilleen vuonna 1966. Liiton jäsenten yhteenkuuluvuuden korostaminen taustasta riippumatta on pysyvästi liiton asialistalla.

Nyt IF Metall tehostaa toimintaansa työpaikkojen taukotilojen rasistia puheita vastaan.

Ahjo (31.08.2017 - Heikki Jokinen) Saksan työelämää seuraava Hans Böckler -säätiö laskee, että työehtosopimuksen kattamilla työpaikoilla 60 prosenttia saa lomarahan. Järjestäytymättömillä työpaikoilla sen saa vain 37 prosenttia.

Metallin aloilla lomakorvaus kuuluu korkeimpiin. 30 päivän loma-ajalta lomakorvaus on 70 prosenttia kuukausipalkasta.

Ahjo (31.08.2017 - Heikki Jokinen) Vuokratyösopimus saa kestää enintään kolme kuukautta, päätti Etelä-Arikan oikeus heinäkuussa. Sen jälkeen vuokratyöläinen katsotaan työskentelypaikkansa vakituiseksi työntekijäksi.

Oikeuteen asian vei metalliliitto Numsa, joka on pitkään kamppaillut tilapäistyön heikkoa turvaa vastaan. Maassa on yli miljoona vuokratyöläistä.

Ahjo (31.08.2017 - Heikki Jokinen) Heinäkuun lopussa solmittu työehtosopimus nostaa palkkoja 9,5 prosenttia Fiatin tehtaalla Kragujevacissa Serbiassa. Lisäksi palkkoja korotetaan seuraavan kolmen vuoden aikana inflaatiota vastaavasti.

Sopimus syntyi kun lähes kaikki tehtaan 2 500 työntekijästä ryhtyi lakkoon. Kolmen viikon jälkeen yhtiö taipui neuvotteluun ja sopimukseen.