SAK (13.09.2013 - Heikki Jokinen) Saksan ammattiliittojen keskusjärjestö Deutsche Gewerkschaftsbund DGB lähtee syyskuun 22. päivän liittopäivävaaleihin muistuttaen työssäkäyvien köyhyydestä.

Sen keskeinen vaatimus on hyvä työ: lakisääteinen 8,50 euron vähimmäistuntipalkka, työntekijöiden vahvempi myötämääräämisoikeus yrityksissä ja Minijob-järjestelmän uudistaminen.

DGB vaatii lisäksi eläkejärjestelmän turvaamista, sosiaalista Eurooppaa ja aktiivista valtiota, joka pystyy valvomaan ihmisten oikeuksia sekä investoimaan.

PAM (13.09.2013 - Heikki Jokinen) Saksan Lidl-kauppaketju nosti työntekijöidensä vähimmäispalkat elokuun alusta 11 euroon tunnilta. Aiemmin talon pienin tuntipalkka oli 10,50 euroa. Yhtiöllä on Saksassa noin 50 000 työntekijää.

Vähimmäispalkka on ajankohtainen aihe vaaleihin valmistautuvassa Saksassa, jossa ammattiliittojen vaatimus on 8,50 euroa tunnilta. Kaupan alalla työehtosopimusten määrittelemät vähimmäispalkat vaihtelevat osavaltioittain.

Frankfurter Rundshau -sanomalehden mukaan nykyinen vähimmäispalkkojen haarukka ulottuu Mecklenburg-Vorpommernin noin seitsemästä eurosta Baden-Württembergin 8,80 euroon tunnilta.

Fipsu (13.09.2013 - Heikki Jokinen) Kanadan suurin ammattiliitto, julkisen alan työntekijöitä edustava Canadian Union of Public Employees CUPE kertoo saavuttaneensa merkittävän voiton Montréalissa. Kaupunki taipui 12 vuoden kamppailun jälkeen liiton ajamaan samanarvoisen työn tasaveroiseen palkkaukseen.

Quebecin Osavaltion laki edellyttää samanarvoisesta työstä maksettavan saman tason palkkaa, mutta kaupunki ei ole liiton mukaan noudattanut tätä. Kaupungin tulisi lain mukaan verrata toisiinsa nais- ja miesvaltaisten alojen palkkoja ja taata, että toisiinsa vertautuvasta työstä maksetaan samantasoista palkkaa.

SAK (06.09.2013 - Heikki Jokinen) Ammattiliitto Handels on selvittänyt miten Ruotsissa tehdyt alle 26-vuotiaiden työvoimakulujen leikkaukset ovat vaikuttaneet kaupan alalla nuorten työllistymiseen. Vastaus: eivät mitenkään. Sen sijaan valtio tukee alennuksillaan yrityksiä liki kahdella miljardilla eurolla vuodessa.

Ruotsissa 19-26 -vuotiaiden työnantajamaksuja laskettiin vuonna 2007 aiemmasta 32,42 prosentista 21,30 prosenttiin ja vuonna 2009 kaikkien alle 26-vuotiaden työnantajamaksut pudotettiin 15,49 prosenttiin. Tarkoitus oli kannustaa palkkaamaan nuoria.

Tämä vaikutti selvästi palkkaustannuksiin. Vähittäiskaupan alalla vanhempien työntekijöiden kulut olivat ennestään 15 - 17 prosenttia korkeammat kuin nuorten. Maksujen leikkaus lähes tuplasi tämän, nykyään ero on noin 32 prosenttia.

Paperiliitto (30.08.2013 - Heikki Jokinen) Etelä-afrikkalaisen Sappi-yhtiön paperityöläisten edustajat kokoontuivat kesäkuussa Johannesburgissa perustamaan yhteistyöverkostoa. Sappi omistaa Suomesta Kirkniemen paperitehtaan Lohjalta. Kaikkiaan Sappilla on verkkosivunsa mukaan 17 paperi- ja sellutehdasta eri puolilla maailmaa.

Suomalaiset eivät olleet vielä mukana, mutta kokous päätti lähettää kutsun seuraavaan tapaamiseen kaikkiin maihin, joissa Sappi toimii. Nyt paikalla olivat edustajat Belgiasta, Britanniasta, Etelä-Afrikasta ja Yhdysvalloista. Sappin tuotantolaitoksia on lisäksi Alankomaissa, Itävallassa ja Saksassa.

Paperiliitto (30.08.2013 - Heikki Jokinen) Saksassa sovittiin paperiteollisuuden palkoista pitkällisen neuvottelun jälkeen. Alan 40 000 työntekijää saavat kaksivuotisessa sopimuksessa viime heinäkuun alusta 1,8 prosentin korotuksen ja ensi toukokuun alusta kolme prosenttia. IG BCE -liitto vaati 5,5 prosenttia.

Paperiliitto (30.08.2013 - Heikki Jokinen) Puu-, paperi- ja selluloosa-alan ammattiliitot yhdistyvät Chilessä, raportoi IndustriAll. Yhteenliittymisen toivotaan vaikuttavan myönteisesti edunvalvontaan Latinalaisessa Amerikassa.

Paperiliitto (30.08.2013 - Heikki Jokinen) Pappers-liitto haastaa Holmen Papersin oikeuteen irtisanomissäädösten rikkomisesta Hallstavikin tehtaalla. Ruotsissa pisimpään työskennelleet tulee irtisanoa viimeisinä, mutta yhtiö menetteli päinvastoin.

Fipsu (26.08.2013 - Heikki Jokinen) Tanskalainen Silkeborgin kunta kamppailee yksityisten palveluiden kanssa oman palveluyhtiö Entreprenørgårdenin avulla. Se tekee laajasti erilaisia töitä katujen kunnossapidon, rakentamisen, koneiden ja autojen huoltotöiden, puistojen ja metsien hoidon sekä urheilupaikkojen kunnossapidon parissa.

Entreprenørgård työllistää 145 ihmistä, joka on enemmän kuin yhtiötä perustettaessa vuonna 2007. Tällöin kolme muuta kuntaa liittyi Silkeborgiin ja näiden alojen työt yhdistettiin yhteen yhtiöön.

Yhtiön toimintamalli on se, että kunnan eri hallintokunnat tilaavat siltä palveluja kuten ruohon leikkauksen tai tien kunnostuksen. Entreprenørgård hoitaa työn ja lähettää laskun. Kaikki vuoden ylijäämä maksetaan takaisin asiakkaille.

PAM (26.08.2013 - Heikki Jokinen) Yhdysvaltalainen kauppajätti Walmart on surullisen kuuluisa häikäilemättömästä toiminnastaan ammattiyhdistystoimintaa vastaan sekä huonoista työehdoistaan. Yhtiöllä on Yhdysvalloissa 1,5 miljoonaa työntekijää ja se on maan suurin yksityinen työnantaja.

Tämä keväänä Walmartin myymälöissä on ollut useita lakkoja eri puolilla Yhdysvaltoja. Yhtiö ei ole kyennyt kokonaan estämään työntekijöitä organisoivan Our Walmart -liikkeen toimintaa.