Fipsu (01.08.2013 - Heikki Jokinen) Tunnemme Fidžin lähinnä Tyynenmeren paratisiisaaristona, mutta maa on ollut kauan kovien sisäisten kiistojen repimä.

Matkailun ohella saarten toinen tärkeä tulonlähde on sokeriruo'on viljely. Noin 860.000 asukkaan maassa yli 200.000 ihmistä saa elantonsa sokerin valmistuksesta.

Heinäkuun lopulla Fiji Sugar and General Workers Union ilmoitti valmistelevansa lakkoa, koska hallitus kieltäytyy neuvottelemasta liittojen kanssa. Ammattiliitto laskee alan reaalipalkkojen laskeneen 40 prosenttia seitsemän viime vuoden aikana. Sen mukaan ylityökorvauksia eikä muita työehtosopimuksen määrittelemiä lisiä ole maksettu vuodesta 2009.

PAM (01.08.2013 - Heikki Jokinen) Israelin ammattiliittojen keskusjärjestö Histadrut kertoo solmineensa historiallisen työehtosopimuksen yksityisten siivoustoimistojen liiton kanssa. Se takaa yksityisen alan siivoojille samat edut kuin julkisella alallakin.

Sopimus tuo yksityisen alan siivoojille ilmeisen merkittäviä parannuksia: palkan nousua pitkään työskennelleille, opintorahaston, toipumisajan palkan, edulliset lounaat työpaikalla ja lomakorvauksen.

Lisäksi sopimus antaa siivoojille työvaatteet ja asialliset työvälineet, palkanlisän pyhäpäiviltä sekä matkakustannusten korvauksen.

Fipsu (10.07.2013 - Heikki Jokinen) Odensen kaupunki Tanskassa soveltaa luovasti maan kunnissa yleistymässä olevaa täydellista tupakointikieltoa työajalla. Se sallii tupakoinnin työpäivän aikana, mutta leikkaa työaikaa jokaisesta tupakkatauosta tyypillisesti kymmenen minuuttia.

Taukoihin on sovittava aika esimiehen kanssa ja työpäivä pitenee niihin kuluneen ajan verran. "Tästä ei synny mitään kiistaa", sanoo kotisairaanhoidon luottamusmies Karin Petersen ammattiliitto Foa:n verkkolehdelle. "Työntekijät näyttävät hyväksyneen menettelyn, ja niin se vain on."

PAM (09.07.2013 - Heikki Jokinen) Saksalaisen vähittäiskaupan myyjän keskipalkka on 38 viikkotunnin mukaan laskettuna 1 890 euroa kuukaudessa ilman lisiä. Puolet myyjistä ansaitsee alle 1 755 euroa kuukaudessa.

Tiedot pohjautuvat Lohnspiegel-verkkosivuston kokoamiin tietoihin 1 441 myyjän ilmoittamista palkoista. Ne analysoi Hans Böckling -säätiön talous- ja sosiaaliteteellinen instituutti. Vaikka otos ei ole tieteellisesti kattava, se kertoo tilanteesta melko hyvin.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Poliittisesta epävakaudestaan huolimatta Pakistan kerää pohjoismaiden paperi- ja pakkausteollisuuden investointeja. Ala uskoo pakkausteollisuuden kasvun paikkaavan paperin kysynnän laskua ja uusia tehtaita sijoitetaan lähelle kuluttajia kuten liki 190 miljoonan asukkaan Pakistaniin.

Stora Enso ilmoitti kesäkuussa perustaneensa maahan Bulleh Shah Packaging -nimisen yhteisyrityksen paikallisen Packages Ltd:n kanssa. Stora Enso omistaa yhtiöstä alkuun 35 prosenttia, mutta sen omistusosuus voi nousta puoleen. Yhtiön pääoma on noin 83 miljoonaa euroa.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Vuorotyöläisten hankala unirytmi kasvattaa onnettomuuriskiä sekä sydän- ja verisuonitautien, suolistovaivojen ja syövän kaltaisten kroonisten sairauksien mahdollisuutta, toteavat ruotsalaiset kansanterveysprofessori Anders Knutsson ja diabetes-tutkija Anders Kempe.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Venäjän Karjalassa sijaitseva Pitkärannan massatehdas julistettiin toukokuussa konkurssiin. Norjalaisomisteisen Diesen Wood -suomalaisyhtiön 1921 perustama tehdas oli Karjalan suurimpia teollisia työpaikkoja lähes tuhannella työntekijällään. Vuonna 2011 tehdas tuotti 89 tonnia sellua.

Paperiliitto (28.06.2013 - Heikki Jokinen) Kiinan paperiteollisuutta uudistetaan vauhdilla. Viranomaiset ovat sulkemassa tänä vuonna paperi- ja massatehtaita tuotannon vähentämiseksi 4,6 miljoonalla tonnilla. Maa aikoo lakkauttaa vanhentuneita tehtaita koko alan rakennemuutoksen vauhdittamiseksi ja ympäristötietoisuuden kasvaessa.

PAM (24.06.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsissa vältettiin viime hetkellä parturi- ja kampaamoalan lakko juhannuksen alla. Alan työehtosopimus päättyi jo maaliskuun lopussa, mutta neuvottelut sen uusimisesta etenevät vaivalloisesti. Neuvotteluissa käytettiin apuna sovittelijaakin, joka tarjosi palkankorotukseksi maan tämänvuotisisssa sopimuksissa vakiintunutta tasoa. Tämän Handels-ammattiliitto hyväksyi ja työnantaja hylkäsi.

Handels antoi lakkovaroituksen 29 parturiin ja kampaamoon 17. kesäkuuta alkaen. Lakon alkamista edeltävä päivänä osapuolet pääsivät sopimukseen. Muista Ruotsin viime aikojen työehtosopimuksista poiketen nyt ei tehty kolmen vuoden vaan yhden vuoden sopimus. Se kertoo sopimisen hankaluudesta.

Fipsu (24.06.2013- Heikki Jokinen) Yhdysvaltain liittovaltion työntekijöitä edustava American Federation of Government Employees sanoo vankiloiden henkilöstöleikkausten johtavan vaarallisten tilanteiden ja väkivallan lisääntymiseen. Liitto vaatii uusien työntekijöiden palkkauskiellon kumoamista.

Kesäkuussa vanginvartija haavoittui vakavasti Louisianassa joutuessaan toimimaan yksin. Keväällä samassa Pollockin vankilassa samoin yksin työskennellyt vartija haavoittui vangin hyökätessä. Helmikuussa vartija kuoli Pennsylvaniassa kun vanki hyökkäsi hänen kimppuunsa omatekoisella aseella.