Särmä (07.03.2013 - Heikki Jokinen) Ruotsissa on viime viikkoina ollut esillä 47 kamerunilaisen metsätyöläisen tapaus. Valtiollinen tv-kanava SVT raportoi kuinka Skogsnicke-yhtiö värväsi maahan ulkomaista työvoimaa, mutta lipesikin työehdoista.

Luvattu kuuden kuukauden metsänistutus noin 2 350 euron kuukausipalkoilla vaihtui rankkaan kolmen kuukauden urakkaan, josta miehet olisivat saaneet kaikkiaan 1 540 - 2 300 euroa. Kamerunilaiset eivät saaneet kokoon edes lainaamiaan matkarahoja ja joutuivat piiloutumaan velkojiltaan.

Särmä (07.03.2013 - Heikki Jokinen) Chilen puutyöväenliitto CTF uutisoi, että Emsefor Tierras del Sur erotti tammikuussa noin sata metsätyöntekijäänsä. He työskentelivät chileläisen metsäteollisuusjätti Araucon puuviljelyksillä.

Liiton mukaan erottamiset olivat kosto työläisten vaatimista palkankorotuksista. Kansainvälinen rakennus- ja puutyöväenliitto BWI vaatii erottamisten perumista ja alihankintatyöhön pakotettujen työläisten syrjinnän lopettamista.

Särmä (07.03.2013 - Heikki Jokinen) Ikean omistama puuteollisuus- ja huonekaluyhtiö Swedwood allekirjoitti helmikuussa Puolassa työehtosopimuksen. Puoli vuotta neuvotteltu sopimus kattaa 9 000 työntekijää yhtiön 11 tehtaassa.

Kolmen liiton solmima sopimus on tärkeä, koska laillisesti sitovan sopimuksen jälkeen ne voivat tehostaa jäsenhankintaa. Kaksivuotinen sopimus tunnustaa ammattiliittojenkin oikeudet.

Fipsu (05.03.2013 - Heikki Jokinen) Laajalti julkisen alan työntekijöitä edustava Ver.di-ammattiliitto käy parhaillaan yhdessä muiden julkisen alan liittojen kanssa neuvotteluja osavaltiotason työehtosopimuksista. Neuvottelut koskevat noin miljoonaa työntekijää ja niitä on käyty helmikuun alusta.

Liitot vaativat 6,5 prosentin palkankorotusta sopimuskaudella. Lisäksi ne esittävät harjoittelijoille palkkatakuuta koulutusjakson päätyttyä sekä harjoittelupalkkaan sadan euron korotusta. Opettajille esitetään uutta palkkaryhmäjaottelua.

Fipsu (25.02.2013 - Heikki Jokinen) Tukholman ulkoistettu julkinen liikenne on herättänyt paljon kriittistä keskustelua palvelutason laskusta. Nyt osan Tukholman julkisesta liikenteestä hoitoonsa saanut Arriva on vankasti riidassa työntekijöidensa kanssa.

Kommunal-ammattiliitto syyttää bussiyhtiötä "management by fear" -politiikasta ja irtisanoi helmikuun lopulla yhteistyösopimuksensa Arrivan kanssa. Pelkästään Råstan varikolla on annettu työntekijöille 11 varoitusta elokuusta lähtien.

Fipsu (06.02.2013 - Heikki Jokinen) Aave kummittelee Euroopassa - palveluiden yksityistämisen aave. Viime vuosikymmeninä moni kunta eri Euroopan maissa on myynyt pikavoittojen toivossa, pankkien ja hallitusten painostuksesta tai ideologisista vaikuttimista yksityisyrityksille useita julkisia palveluja, myös vesihuollon.

Nyt aalto on alkanut hitaasti kääntyä. Yksityistetty vesihuolto on monesti tuonut mukanaan jyrkästi kohonneet hinnat, investointien vähäisyyden ja joskus jopa huonomman veden laadun. Monopoliasemaan päässeet yritykset eivät aina ole toimineet vastuullisesti. Usein monikansallisina toimivien yhtiöiden toiminta ja todellinen taloustilanne jää liikesalaisuusdeksi.

Paperiliitto (Heikki Jokinen - 01.02.2013) UMP ilmoitti juuri ennen joulua hakevansa työnantajaliitolta vuoden alusta saksalaisten säädösten mahdollistamaa OT- eli Ohne Tarifbindung -asemaa. Tällöin yhtiö voi yhä kuulua työnantajaliittoon, mutta sen ei tarvitse noudattaa alan tes:ta.

UPM:n seitsemän tehdasta työllistävät Saksan paperi- ja kartonkiteollisuuden 40 000:sta työntekijästä kymmenen prosenttia. Yleissitovat sopimukset kattavat ammattiliitto IG BCE:n mukaan erittäin suuren osan paperiteollisuudesta.

Paperiliitto (Heikki Jokinen - 01.02.2013) Ruotsalaisten pakkauspaperiyhtiöiden Billerudin ja Korsnäsin yhdistäminen on BillerudKorsnäsiksi on nyt tehty. EU hyväksyi fuusion mikäli yksi paperikone vähennetään Gävlen tehtailta. Yhtiö investoi nyt 30 miljoonaa euroa Frövin tehtaan uuteen koneeseen.

Uutta rahaa BillerudKorsnäs haki osakeannilla, jonka se ilmoitti tammikuussa tulleen kokonaan merkityksi. EU:n komissio myönsi lisäksi yhtiölle 31,4 miljonaa euroa "vihreän öljyn" kehityshankkeeseen. Tavoite on kehittää energiaa metsähakkuiden jätteistä.

Paperiliitto (Heikki Jokinen - 01.02.2013) Suuryhtiö APP China harkitsee hankkivansa 42 uutta pehmopaperikonetta Kiinan tehtailleen. Ensimmäiset 26 konetta on jo tilattu ja ne valmistavat 60 000 tonnia paperia vuodessa. Vuoteen 2015 mennessä uudet koneet lisäävät APP Chinan tuotantoa kahdella miljoonalla tonnilla vuodessa. Yhtiöllä on nyt Kiinassa 20 000 työntekijää.

Fipsu (29.01.2013 - Heikki Jokinen) EU-komission suunnitelmat helpottaa vesihuollon yksityistämistä ovat nousseet laajaan keskusteluun Euroopassa. Saksalainen televisiokanava WDR lähetti Monitor-ohjelmassaan raportin aiheesta. Siinä kerrottiin komission esityksestä vesialan julkisten hankintojen sääntelyksi, joka voidaan tulkita tien tasoittamiselle vesihuollon yksityistämiseen.

Sisämarkkinakomissaari Michel Barnier nimesi viime kesänä Euroopan vesialan innovaatioryhmän, jonka johtoryhmästä suuri osa koostuu vesihuollon yksityistämistä ajavien yhtiöiden edustajista. Tämän ryhmän tehtävä on luoda EU:n vesipolitiikan suunnat.