SAK (15.01.2014 - Heikki Jokinen) Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestö LO:n jäsenmäärä laski hiukan viime vuonna. Vuosien 2007 ja 2008 kaltaista romahdusta ei kuitenkaan tapahtunut. Erityisesti jäsenmäärän vähentyminen näkyy teollisuusliitoissa.

LO:n 14 liiton yhteinen jäsenmäärä oli vuoden alussa lähes 1 470 000. Luvusta puuttuvat kahden liiton yhteensä noin 153 000 eläkeläistä. Laskua viime vuoteen oli reilut 17 000 jäsentä eli 1,1 prosenttia.

Isoin määrällinen pudotus oli IF Metallissa, 12 318 jäsentä eli 3,6 prosenttia. Prosenteissa enemmän kutistuivat paperiteollisuuden Pappers ja metsäalan GS, molemmat 4,5 prosenttia. Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan HRF pieneni 4,4 prosenttia.

Kahden liiton jäsenmäärä kasvoi. Julkisen puolen Kommunal sai 3 452 uutta jäsentä, nousua 0,7 prosenttia. Yli puolen miljoonan jäsenen Kommunal on LO:n selvästi isoin liitto. Kaupan alan Handels kasvoi 1,7 prosenttia.

PAM (13.01.2014 - Heikki Jokinen) Ikea on avaamassa uuden myymälän Alfafariin, Valencian lähelle Espanjaan. Joulukuussa se ilmoitti hakuun 400 työpaikkaa. Kun haku päättyi loppiaisena, oli työhakemuksia tullut verkon kautta satatuhatta. Se merkitsee 250 hakemusta yhtä työpaikkaa kohti. Lisää hakemuksia saattaa vielä tulla postissa.

Jo haun alkaessa hakemuksia tuli kahdessa päivässä 20 000 ja yhtiön tietojärjestelmä sekä sen varajärjestelmä kaatuivat. Uusia hakemuksia kyettiin ottamaan vasta kun tietojärjestelmä oli korjattu ja hakuaikaa jatkettiin viikolla.

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Teollisuuden ammattiliittojen maailmanjärjestö IndustriALL  arvostelee voimakkaasti kaivosjätti Rio Tinton toimintaa. Talouskriisin vuosina metallien kysyntä on kasvanut ja ala  kukoistaa. Se ei ole hyödyttänyt työntekijöitä, IndustriALL sanoo.

Lontoossa päämajaansa pitävä Rio Tinto työllistää 68 000 ihmistä 40  maassa. Viiden viime vuoden aikana se on rouhinut voittoa yli 22  miljoona euroa joka päivä.

Kaivosyhtiö välttää neuvottelua ammattiyhdistysten kanssa ja pyrkii  ratkaisuihin suoraan työntekijöiden kanssa. Yhtiön johtaja David  Peever vaati viime vuonna lakeja, jotka ottavat huomioon "suoran yhteyden johdon ja työvoiman välillä".

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Sambian kaivostyöläisten liitto MUZ vastustaa yli 1 500  kaivostyöläisen erottamista. Konkola Copper Mines -yhtiö ilmoitti  irtisanomista verojen ja kuparin hinnan putoamisen vuoksi. Liiton  puheenjohtaja Chishimba Nkole sanoi yhtiön epäonnistuneen  toiminnassaan ja toivoi maan hallituksen etsivän uusia investoijia.

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Tanskassa metalli- ja konepajateollisuuden työtapaturmat vähenivät  selvästi. Vuodesta 2007 vuoteen 2012 tapaturmailmoitukset laskivat  lähes puoleen. Luku putosi joka ammatissa, mutta ei näin paljon  muualla. Vuonna 2012 työtapaturmia ilmoitettiin 2 281 kappaletta.

Kriisiaikoina ei pestata uusia ja kokemattomia työntekijöitä. Tätä  arvelee yhdeksi syyksi tapaturmien vähenemiseen Dansk Metalin  asiamies Jan Toft Rasmussen. 

Ahjo (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Unkarissa on maan metalliliiton mielestä erotettu laittomasti  ay-aktiiveja Honsan tehtaalla. Liiton asiamiehet hoitavat tapausta.  Liitto järjesti myös mielenosoituksen erottamisia vastaan.

Saksalaisten omistama, autonosia valmistava tehdas sijaitsee  Pécsissä. Tehtaaseen perustettiin viime keväänä ammattiosasto, joka  alkoi neuvotella työnantajan kanssa.

SAK (09.01.2014 - Heikki Jokinen) Kolme ammattiliittojen keskusjärjestöä päätti liittyä yhteen Unkarissa. Perustava kokous pidettiin joulukuussa Budapestissä.

Kokous valitsi järjestölle johdon sekä hyväksyi ohjelman ja säännöt. Uusi keskusjärjestö ilmoittaa, että sillä on 250 000 aktiivista jäsentä sekä 100 000 eläkeläisjäsentä. Unkarin ammattiyhdistysliike on melko hajanainen. Keskusjärjestöjä oli aiemmin kuusi ja järjestäytymisprosentti on eri tietojen mukaan 10 - 16 välillä.

SAK (07.01.2014 - Heikki Jokinen) Irlannin hallitus lupaa uuden lain, joka edellyttää työntekijöiden saavan kollektiivisen neuvotteluoikeuden.

Maan nykyiset työlait poikkeavat eurooppalaisista näkemyksistä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen järjestäytymisvapautta tukevista kannanotoista.

Työväenpuoluetta edustava ulko- ja kauppaministeri Eamon Gilmore ilmoitti puheessaan työväenpuolueen kokouksessa, että hallitus valmistee lakien muutoksia. Nykyisen lain mukaan työntekijöillä on oikeus liittyä ammattiliittoon, mutta työnantajilla ei ole velvollisuutta neuvotella heidän kanssaan.

PAM (02.01.2014 - Heikki Jokinen) Geneven kantonissa Sveitsissä on solmittu myyjien työehtosopimus. Uutisesta tekee merkittävän se, että se on maan ensimmäinen koko kantonin kattava alan sopimus. Sveitsin 300 000 vähittäiskaupan myyjästä vain kolmasosaa suojaa työehtosopimus.

Geneven sopimus takaa alan 17 000 työntekijälle vähimmäispalkat. Nykyään alin kuukausipalkka on 3 060 euroa ja se nousee vuoteen 2018 mennessä vähitellen 3 620 euroon kuussa. Sveitsin elinkustannukset ovat huomattavasti Suomen korkeammat.

Toinen koko kantonin kattava työehtosopimus on tulossa vuoden 2014 alussa Neuenburgiin. Siellä asia sidottiin kansanäänestyksen tulokseen. Marraskuun lopussa kantonissa äänestettiin pidennetyistä kauppojen aukioloajoista. Mikäli kansa päättää niitä pidentää, työehtosopimus astuu voimaan.

SAK (30.12.2013 - Heikki Jokinen) Vain 18 prosenttia Saksan työssäkäyvistä uskoo, että heidän eläkkeensä riittää hyvin tai erittäin hyvin. Erityisesti kaupan ja ravintola-alan työntekijät uskovat, että heillä on vaikeuksia selvitä eläkkeellään, käy ilmi Saksan ammattiliittojen keskusjärjestön DGB:n kyselystä.

Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia arvioi, että heidän eläkkeensä eivät riitä elinkuluihin. Lisäksi 40 prosenttia uskoi tulevansa eläkkeellään toimeen vain jotenkuten.

Näkemykset olivat pessimistisempiä kuin viime vuoden kyselyssä. Eläkenäkemyksiä heikensi yritysten vähäinen satsaus työntekijöidensä eläketurvaan. Yhteensä 69 prosenttia vastasi, että heille ei ole tarjolla mitään yritysten omia eläkejärjestelyjä tai ne ovat vähäisiä.