This site provides international trade union information for a Finnish audience. Therefore it is only available in Finnish language.

Tekijä (11.10.2023 - Heikki Jokinen) Palkkatyötä tekevien vahvin tapa vaikuttaa asemaansa työpaikalla on lakko. Siihen turvaudutaan vasta, kun muut keinot on käytetty. Oikeus lakkoon on kuitenkin usein uhattuna eri puolilla maailmaa.

Rajoituksia ajavat yleensä osa työnantajista sekä jotkin oikeisto- ja markkinaliberaalit puolueet. Orpon-Purran hallituksen tavoite rajoittaa lakko-oikeutta Suomessa on osa tätä yleismaailmallista liikehdintää lisätä työnantajien valtaa.

Oikeus lakkoon on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja useiden maiden lainsäädännössä. Euroopan Unionin perusoikeusasiakirjan 28 pykälä kirjaa selkeästi oikeuden työtaistelutoimiin, lakko mukaan lukien.

Tekijä (11.10.2023 - Heikki Jokinen) Ammatillisen järjestäytymisen haittaaminen on nyt rikos Bulgariassa. Parlamentti hyväksyi tätä koskevat muutokset rikoslakiin elokuussa. Rangaistus voi olla sakkoa tai jopa viisi vuotta vankeutta.

Laki kieltää teot, joilla pyritään estämään ammattiliittoon liittyminen tai sen perustaminen. Nämä teot voivat olla uhkailua, pakottamista tai muita laittomia temppuja.

Tekijä (11.10.2023 - Heikki Jokinen) Etelä-korealaisen Kumho-rengastehtaan työntekijät solmivat elokuussa työehtosopimuksen Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tavanomaiselta kuulostava uutinen, mutta saavutus kesti vuosia. Tämä on ensimmäinen kerta 30 vuoteen, kun maassa saatiin työehtosopimus millekään rengastehtaalle.

Tekijä (13.09.2023 - Heikki Jokinen) Kansainvälisen työjärjestö ILO:n pääsihteeri Gilbert F. Houngbo esitti kesällä järjestön yleiskokoukselle laajan raportin työntekijöiden olosuhteista Israelin miehittämässä Palestiinassa.

Selvitys on karua luettavaa, mutta erityisesti nousee esiin Israelin luoma nöyryyttävä työlupajärjestelmä. Kymmenet tuhannet epätoivoisesti Israelista työtä etsivät palestiinalaiset joutuvat maksamaan välittäjille luvistaan.

Israelin Pankin tutkimusosasto laskee, että maassa työskentelee työluvalla 53 000 palestiinalaista, 39 000 tulee töihin laittomasti muurin aukoista ja 58 000 on ostanut työluvan laittomilta välittäjiltä.